Jedna a jedna je více než dvě

27/04/201627/04/2016 Novinky Novinky
Novinky

Synergií k vyšší kvalitě života.

Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

04/04/201604/04/2016 Novinky Novinky
Novinky

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE.

Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. Jedním ze zvolených členů se stal Ing. Jaroslav Pejčoch, předseda představenstva T-SOFT a.s.

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Novinky

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám.

Záznam byl pořízen nástrojem PreVid

 

Konferenci pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Národního památkového ústavu (NPÚ).

Projekt Klíč k památkám má za cíl zlepšit komfort návštěvníků při plánování jejich výletů po památkách, zvýšit návštěvnost památek a přiblížit památky mladé generaci. Velkým přínosem je prezentace památek v 6 jazykových mutacích, od čehož si Ministerstvo kulturyNPÚ slibují přilákání zahraniční klientely. V aplikaci, kterou jsme vyvíjeli společně s firmou STYRAX, a.s., je prezentováno 105 objektů pod správou NPÚ. Plánuje se postupné rozšiřování o další objekty z Asociace majitelů hradů a zámků.

 

Klíč_k_památkám_1 Klíč_k_památkám_2

Spuštění věrnostního programu a mobilní aplikace proběhlo 20. prosince 2015.

 

 

 

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Debordelizace vašeho IT

27/11/201527/11/2015 Firemní využití Firemní využití
Firemní využití

Sakrujete. Jste nespokojení. Podvědomě tušíte, že se začíná cosi dít. Občas byste počítač hodili z okna. Zuříte na ajťáka, že se fláká, místo aby věděl, co jako uživatel potřebujete. Spíláte programátorům, že zaspali nebo předběhli dobu. Firemnímu systému začínáte nedůvěřovat, protože vás párkrát vypekl. Nastává okamžik pravdy – bude potřeba něco udělat. Neumíte to definovat, jen to jaksi cítíte v kostech. Tajemný hlas vám našeptává, že se blíží průšvih. A vězte, že intuice má pravdu.

O této pravdě je rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA , místopředsedou představenstva společnosti T-SOFT a.s.

Zpět na články

Další články z oboru: Firemní využití

Debordelizace vašeho IT

Sakrujete. Jste nespokojení. Podvědomě tušíte, že se začíná cosi dít. Občas byste počítač hodili z okna. Zuříte na ajťáka, že se fláká, místo aby věděl, co jako uživatel potřebujete. Spíláte programátorům, že […]

Číst více

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Desatero úspěšného řízení rizik

Bezpečnost

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy vám někdo zcizí data nebo vyhoří serverovna.

 

Zkuste se řídit naším desaterem a ochraňte aktiva vaší společnosti.

 

1. Zaveďte řízení rizik jako proces

Definujte nezbytné role, postupy a vazby, přidělte odpovědnosti a pravomoci. Stanovte, jak často a za jakých okolností se bude provádět revize rizik a celého procesu. Optimálně nastavte tento proces jako jednotný pro potřebu řešení komplexní bezpečnosti celé společnosti.

2. Určete rozsah a hranice

Určete důležité oblasti činností Vaší společnosti a zmapujte si, co všechno v těchto oblastech chcete chránit, jinými slovy udělejte si přehled aktiv. Při definování rozsahu a hranic vycházejte z obchodních cílů společnosti, struktury společnosti a geografických podmínek, právních a smluvních požadavků i obchodních procesů.

3. Vyberte vhodnou metodiku

Vyberte metodiku (nástroj) pro hodnocení rizik, aby byla vhodná a univerzálně použitelná pro všechny oblasti bezpečnosti, které chcete řešit, aby opakovaně poskytovala srovnatelné výsledky a byla přiměřeně jednoduchá a přehledná. Pokud to metodika (nástroj) umožňuje, nadefinujte si vlastní vhodnou škálu pro hodnocení vstupních parametrů (aktiva, hrozby atd.) a pro hodnocení výstupních rizik (např. nízké, střední, vysoké) včetně kritérií pro akceptaci rizik.

4. Ohodnoťte rizika a udržujte jejich přehled

Podle vybrané metodiky vyčíslete a vyhodnoťte rizika. Vytvořte si katalog (registr) rizik, který bude obsahovat přehled všech identifikovaných rizik s jejich popisem a dalšími informacemi, které se k riziku vztahují. Každé riziko by mělo mít svého vlastníka (garanta), který riziko monitoruje a při změně podmínek dává podnět k revizi rizika.

5. Volte vhodnou strategii a postup při zvládání (ošetření) rizik

Zpracujte si plán pro realizaci navržených opatření (Plán zvládání rizik), kde stanovíte priority (pořadí) opatření, termíny, odpovědnosti apod.
Při výběru vhodných protiopatření vždy zvažujte efektivitu navrhovaných opatření tak, aby cena opatření nepřevyšovala potenciální ztráty. Snažte se preferovat preventivní opatření, která vyjdou ve výsledku levněji, než řešení následků incidentů. Kde to lze, volte opatření, která mají co nejširší působnost, tj. pokrývají více rizik, případně více oblastí komplexní bezpečnosti, typicky se jedná např. o organizačně administrativní opatření. Některá rizika se vyplatí raději akceptovat, než volit nepřiměřeně drahá opatření. Další možností je přenos rizika na pojišťovnu. Realizovaná bezpečnost by měla být vždy v souladu se strategií a business plánem společnosti, ochrana života a zdraví osob je ale vždy na prvním místě.

6. Nezapomeňte na mobilní zařízení

BYOD (Bring Your Own Device) je trend moderní doby, který se nedá zakázat ani ignorovat. Udělejte si přehled, jaké informace si nosí uživatelé s sebou, a zanalyzujte si s tím související rizika. Stanovte základní pravidla pro používání firemních dat, zahrnující jak pravidla bezpečného zacházení, tak technická opatření. Lze samozřejmě nasadit i systémy centrální správy mobilních zařízení (MDM), případně systémy DLP (Data Leakage Protection) proti úniku dat. Při řešení mobilní bezpečnosti zapomeňte na klasický perimetr a volte přístup “bezpečného úniku dat” (Secure breach).

7. Evidujte a řiďte bezpečnostní incidenty

Zaveďte centralizovaný proces hlášení a řešení bezpečnostních problémů (incidentů). Použijte vhodný systém, který bude zpracovávat nejen hlášení od automatizovaných systémů (např. typu SIEM), ale také hlášení od uživatelů. Zahrňte do procesu také postupy eskalace a případně i varování. Řešení incidentů doveďte až ke konkrétním opatřením voleným dle strategie zvládání rizik. Dle okolností revidujte výsledky hodnocení rizik (katalog rizik).

8. Vzdělávejte uživatele

Lidský faktor je nejčastější (cca 80%) a také nejhůře ovlivnitelnou příčinou bezpečnostních incidentů. Proti některým hrozbám, jako je např. metoda sociálního inženýrství, je v podstatě jedinou možnou obranou uživatel s dostatečným bezpečnostním povědomím. Nejúčinnější metodou vzdělávání je ovšem osobní zkušenost. I ta se dá ale zprostředkovat např. formou “penetračních testů” pomocí sociálního inženýrství.

9. Veďte dokumentaci a záznamy

Mějte proces řízení rizik řádně zdokumentován (co je psáno, to je dáno) a i zde aplikujte principy řízení dokumentů (garant dokumentu, identifikace, schvalování, řízení verzí, šíření). Důležité dokumenty a záznamy, které v rámci procesu vznikají, uchovávejte po nezbytně dlouhou dobu a zpřístupněte je jen těm uživatelům, kteří je nutně potřebují ke své práci (zásada „need to know“).

10. Udržujte zpětnou vazbu

Mějte proces řízení rizik zavedený v tzv. cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act, tj. Demingův model). Definujte si vhodné metriky pro sledování efektivity realizovaných opatření. Provádějte kontroly a audity a dle výsledků těchto činností systematicky vylepšujte jak vlastní proces řízení rizik, tak bezpečnost v jednotlivých oblastech.

 

Naše společnost má s problematikou analýzy rizik bohaté zkušenosti z řady projektů. Pokud budete potřebovat poradit, tak nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

16/09/201516/09/2015 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015.

Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních delegací z oblastí, které byly v nedávné době postiženy velkými katastrofami. Přijedou zástupci Nepálu, Číny, Indie, Nového Zélandu, Koreje a dalších.

Panelové diskuze na téma zemětřesení v Nepálu se první den zúčastní předseda představenstva T-SOFT, pan Jaroslav Pejčoch. Závěry a ponaučení plynoucí z této zkušenosti budou jistě zajímavé a rád se s námi o ně podělí v další novince na tomto webu.

Nepal_Earthquake

Earthquake Disaster in Nepal


TIEMS (The International Emergency Management Society) je mezinárodní organizací poskytující globální fórum pro výchovu, vzdělávání, certifikaci a politiku pro krizové řízení a zvládání katastrof. TIEMS po světě zřizuje národní pobočky, které realizují své aktivity pod heslem “Mysli globálně a pracuj lokálně.”

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Bezpečnost

Jaroslav_PejcochRozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích.

Úryvek z rozhovoru:

“…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou po tom jen papíry či nějaká data, ale poučení lidé, kteří budou vědět, když „to“ přijde opravdu. I nováčci se takto zapojí snadněji a rychleji než studiem směrnic. …”

Celý rozhovor.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Podíleli jsme se na vzniku prvního centrálního dispečinku v ČR

04/02/201504/02/2015 Zdravotnictví Zdravotnictví
Zdravotnictví

zzs_fnb_fnuskVe Fakultní nemocnici Brno byl otevřen první společný centrální dispečink ve zdravotnickém zařízení u nás. Unikátní prostor v sobě integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Jejich spolupráce bude využita zejména v krizových stavech – hromadný příjem pacientů, evakuace, ohrožení nebo havárie. Celá zpráva.

Unikátnost společného dispečinku spočívá ve spojení dispečinků dvou nemocnic – Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Spojením dispečinků došlo k výrazné optimalizaci umisťování pacientů na urgentních příjmech.

 

Dispečink je vystavěn na moderních technologiích. Z dílny T-SOFT jsme přispěli produktem Avízo, který představuje datové propojení zdravotní záchranné služby a nemocnic. Toto řešení efektivně zajistí:

 • Řízené směrování pacientů mezi ZZS a nemocnicemi.
 • Avízo o pacientech již během transportů od ZZS do nemocnic na mobil přijímajícího lékaře.
 • Sdílení dat o lůžkových kapacitách a výlukách příjmových míst.
 • Přípravu nemocnic na příjem konkrétního pacienta.

 

1443_afd6a44c7d1444_afd6a44c7d

 

 

 

 

 

Fakultní nemocnice Brno používá pro příjem urgentních pacientů systém DUP (Dispečink urgentních příjmů), který je s produktem Avízo plně kompatibilní. Jeho úkolem je řídit každodenní provoz nemocnice na vstupu:

 • logo-dupSvolávání týmů na příjmové oddělení
 • Lůžková kapacita
 • Konziliární řád
 • Traumatologický plán
 • Evakuační plán
Zpět na články

Další články z oboru: Zdravotnictví

Podíleli jsme se na vzniku prvního centrálního dispečinku v ČR

Ve Fakultní nemocnici Brno byl otevřen první společný centrální dispečink ve zdravotnickém zařízení u nás. Unikátní prostor v sobě integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Jejich spolupráce bude využita zejména v […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

13/01/201513/01/2015 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Zákon je účinný od 1. 1. 2015.

Se zmíněným zákonem úzce souvisejí následující prováděcí předpisy:

 • Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích,
 • Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

 

Kybernetiká_bezpečnost_harmonogram

 

Co je a co není cílem Zákona o kybernetické bezpečnosti

Základním cílem Zákona je zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a zejména se snažit ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu důležitá a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmu České republiky.
Cílem Zákona není řešit všechna rizika v kyberprostoru, jako je např. porušování autorských práv, různé podvodné aktivity, úniky elektronických dat či šíření závadného elektronického obsahu.

Nové povinnosti

Pro orgány a osoby, které určuje zákon, přibude řada nových povinností v oblasti zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a komunikace s určenými kontaktními místy.

Požadavky na bezpečnost informačních a komunikačních systémů

Zákon stanovuje, jakým způsobem má být kybernetická bezpečnost zajištěna a určuje způsob reakce na kybernetické hrozby nebo řešení nastalého incidentu. Podrobnosti ke způsobu realizace bezpečnostních opatření, ke komunikaci s kontaktními místy, vedení bezpečností dokumentace a kategorizaci kybernetických bezpečnostních incidentů určuje Vyhláška.

Kontroly a sankce

NBÚ je oprávněn kontrolovat dodržování stanovených zákonných povinností a ukládat nápravná opatření k odstranění nedostatků. Neplnění některých povinností je považováno za správní delikt s výší pokuty až 100 000 Kč.

Podnět k zamyšlení i pro ty, kterých se Zákon netýká

Povinnosti plynoucí ze Zákona se dotýkají jen vymezeného okruhu právnických osob, orgánů a podnikajících fyzických osob. To ale neznamená, že ostatních subjektů se potřeba chránit své informační a komunikační systémy před neustále narůstajícími kybernetickými hrozbami nijak netýká. Pro tyto subjekty může Zákon a zejména Vyhláška sloužit jako vhodná inspirace nebo metodika.

Kybernetiká_bezpečnost

Nové pojmy, zkratky

Zákon zavádí nové pojmy (volně citováno) :

 • Kybernetický prostor – digitální prostředí umožňující zpracování informací, tvořené informačními systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací.
 • Kritická informační infrastruktura – prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti (tato oblast je definována novelizací Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.).
 • Významný informační systém – informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci.
 • Významná síť – síť elektronických komunikací zajišťující přímé zahraniční propojení do veřejných komunikačních sítí nebo zajišťující přímé připojení ke kritické informační infrastruktuře.
 • Kybernetická bezpečnostní událost – událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
 • Kybernetický bezpečnostní incident – narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události.
 • Stav kybernetického nebezpečí – stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost a integrita služeb nebo sítí elektronických komunikací, a tím by mohlo dojít k porušení nebo došlo k ohrožení zájmu České republiky ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
 • Reaktivní opatření – opatření, které NBÚ vydává svým rozhodnutím a které je určeno k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací před kybernetickým bezpečnostním incidentem.
 • Ochranné opatření – opatření k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací před kybernetickým bezpečnostním incidentem týkat blíže neurčeného okruhu orgánů nebo osob, vydá je Úřad formou opatření obecné povahy.

V textu jsou dále použity následující zkratky:

 • NCKB – Národní centrum kybernetické bezpečnosti, součást Národního bezpečnostního úřadu se sídlem v Brně.
 • CERT – (Computer emergency response team), skupina pro reakci na počítačové hrozby, ekvivalentní název pro CSIRT (Skupina pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty).

Hlavní novinky Zákona

 • Zákon v §3 definuje orgány a osoby, kterým ukládá povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Stanovuje způsob zajištění kybernetické bezpečnosti (opatření).
 • Definuje kybernetickou bezpečnostní událost/incident.
 • Určuje činnost NBÚ a dohledových pracovišť (vládní/národní CERT).
 • Zavádí stav kybernetického nebezpečí, který vyhlašuje ředitel NBÚ.

Základní prvky kybernetické bezpečnosti

 • Bezpečnostní opatření (detaily řeší Vyhláška o kybernetické bezpečnosti):
  • organizační,
  • technická,
 • monitorování (detekování) bezpečnostních událostí,
 • hlášení bezpečnostních incidentů dohledovým pracovištím,
 • opatření (reakce na aktuální hrozbu, incident),
 • oznamování kontaktních údajů,
 • činnost dohledových pracovišť:
  • vládní CERT, provozuje NCKB (NBÚ),
  • národní CERT (CSIRT),
 • kontrolní činnost NBÚ.

Orgány / osoby dotčené Zákonem

Zákon v §3 určuje orgány a osoby, kterým ukládá povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jsou to:
a) Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací (dle 127/2005), pokud nespadá pod písmeno b).
b) Subjekt zajišťující významnou síť, pokud nespadá pod písmeno d).
c) Správce informačního systému kritické informační infrastruktury.
d) Správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
e) Správce významného informačního systému.

Komunikace v rámci kybernetické bezpečnosti

Kybernetiká_bezpečnost_komunikace

Povinnosti pro orgány a osoby

Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací

Hlavní povinnosti plynoucí ze Zákona pro osoby definované v §3, písm. a) Zákona:

 • Oznámit národnímu CERT kontaktní údaje do 30 dnů ode dne účinnosti ZKB.
 • Provádět reaktivní opatření za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu.

Subjekt zajišťující významnou síť

Hlavní povinnosti plynoucí ze Zákona pro osoby definované v §3, písm. b) Zákona:

 • Oznámit národnímu CERT kontaktní údaje do 30 dnů ode dne účinnosti Zákona.
 • Detekovat kybernetické bezpečnostní události.
 • Začít hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty do 1 roku ode dne účinnosti Zákona, národnímu CERT.
 • Provádět reaktivní opatření za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu.

Správce informačního systému kritické informační infrastruktury a Správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury

Hlavní povinnosti plynoucí ze Zákona pro orgány a osoby definované v §3, písm. c) a d) Zákona:

 • Oznámit NBÚ (vládní CERT) kontaktní údaje do 30 dnů ode dne určení prvkem kritické informační infrastruktury.
 • Detekovat kybernetické bezpečnostní události.
 • Začít hlásit NBÚ (vládní CERT) kybernetické bezpečnostní incidenty do 1 roku ode dne určení prvkem kritické informační infrastruktury.
 • Zavést bezpečnostní opatření do 1 roku ode dne určení prvkem kritické informační infrastruktury.
 • Provádět reaktivní opatření.
 • Provádět ochranné opatření.

Správce významného informačního systému

Hlavní povinnosti plynoucí ze Zákona pro orgány definované v §3, písm. e) Zákona:

 • Oznámit NBÚ (vládní CERT) kontaktní údaje do 30 dnů ode dne naplnění určujících kritérií.
 • Detekovat kybernetické bezpečnostní události.
 • Začít hlásit NBÚ (vládní CERT) kybernetické bezpečnostní incidenty do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií pro významné informační systémy.
 • Zavést bezpečnostní opatření do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií pro významné informační systémy.
 • Provádět reaktivní opatření.
 • Provádět ochranné opatření.

Časová osa plnění povinností

Kybernetiká_bezpečnost_povinnosti

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

12/01/201512/01/2015 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014.

chomutov_2011_logo_RGBMezi jeho nejdůležitější přínosy patří:

 • Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH)
 • Úspora času vedoucích pracovníků a úředníků MMCH
 • Přístup ke správným a zaručeným informacím mezi orgány veřejné správy
 • Zvýšení IT bezpečnosti
 • Úspora času občanů správního obvodu Statutárního města Chomutov
 • Snížení hladiny nekomfortu občana při kontaktu s veřejnou správou
 • Zvýšení prestiže veřejné správy

Výsledky letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2014 byly vyhlášeny 24. listopadu 2014 v Obecním domě v Praze. Tato soutěž prezentuje nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v daném roce.

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

22/12/201422/12/2014 Novinky Novinky
Novinky

Kniha

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o zaměstnance, mecenášství a charity. Publikace nese název: „Pivo, zbraně i tvarůžky“ s podtitulem „Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí“.

Vypráví životní příběhy takřka dvou desítek osobností z řad prvorepublikového podnikového managementu, které vyjadřují širokou, ba nepřebernou pestrost podnikatelských aktivit na československém území. Nechybí známá jména jako Arnošt Rolný nebo Václav Klement.

Koupí této knihy přispějete na nadační projekty T-SOFT Eternity.

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

18/12/201418/12/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 vloženy do elektronické knihovny vlády eKLEP a zaslány k publikování ve Sbírce zákonů. Vyhlášky nabudou účinnosti 1. 1. 2015. Text vyhlášek je ke stažení zde.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Říjen – Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

01/10/201401/10/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

K zavedenému pojmu březen – měsíc knihy se začíná do povědomí veřejnosti, zatím alespoň té odborné, dostávat další měsíc, tentokrát říjen – Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti.

Letos startuje již třetí ročník celoevropské kampaně, jejímž cílem je zejména osvěta občanů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM) v České republice koordinuje již od pilotního ročníku v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu. Pro letošní ročník převzali záštitu Mgr. Vladimír Rohel, ředitel NCKB, a JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Přehled akcí, které proběhnou v rámci letošního ročníku.

Více informací o kybernetické bezpečnosti.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

19/09/201419/09/2014 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014.

cviceni_blackout.cz_logo

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 23. září 2014 v 15:30. Zahájení se ujme náměstek primátora Ing. Jiří Nouza spolu s ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Josefem Juránkem.

T-SOFT se podílel na realizaci CVIČENÍ BLACKOUT 2014.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Zákon o kybernetické bezpečnosti vešel v platnost

30/08/201430/08/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Mnohokrát zmiňovaný Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB), poté, co jej 13. srpna 2014 podepsal prezident republiky, vešel v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Zákon je účinný od 1. 1. 2015.

Se zmíněným zákonem dále úzce souvisejí prováděcí předpisy:

 • tzv. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška, kterou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria
 • Novela nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Prvně jmenovaná vyhláška by měla doputovat do Legislativní rady vlády do půlky října, druhá v říjnu zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh Nařízení vlády je již k dispozici v Knihovně připravované legislativy.

Všem zákazníkům, na které se budou vztahovat povinnosti stanovené ZKB, nabízí T-SOFT všestrannou pomoc jak s posouzením připravenosti na zavedení zákona, tak s realizací nezbytných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Produktové novinky

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným situacím, kdy nemají záchranáři pacienta kam umístit.

Datové propojení, které místo zdlouhavého telefonování operátorek záchranky a hledání, kam umístit pacienta, odešle elektronická data přímo na vybrané příjmové místo zdravotnického zařízení. Tento způsob je objektivně jedinou možností zajišťující bezchybnou, standardizovanou a cílenou komunikaci mezi záchrankou a nemocnicemi.

PUSTIT rozhovor na ČT1 o systému DATOVÉHO PROPOJENÍ

Uveřejněno 26. 6. 2014 na ČT1 v pořadu Události v regionech.
Primář Martin Doleček, který v rozhovoru popisuje systém datového propojení,  se skutečně vrchovatou měrou zasloužil o jeho vznik. Věříme, že tento systém může posloužit i jinde.

Další detaily o Dispečinku urgentních příjmů, který je součástí řešení datového propojení, jsou ZDE.

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Návod na tvorbu silného a zapamatovatelného hesla

14/06/201414/06/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Statiky hovoří o tom, že za 80% úniků dat mohou zneužitá hesla. Jistě se tedy vyplatí věnovat chvilku vytvoření hesla, které si snadno zapamatujete, bude silné a odolné proti jeho prolomení.

 

197545127_zámek_ruce_maleSprávné parametry hesla:

 • Délka minimálně 8 znaků.
 • Skládá se z VELKÝCH a malých písmen.
 • Obsahuje minimálně jedno číslo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
  nebo znak (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ – + = { } [ ] \ | : ; ” ‘ < > , . ? /).
 • Je dobře zapamatovatelné.
 • Nesmí být snadno uhodnutelné.

 

Čeho se vyvarovat:

 • NE: obecně užívaná slova (česká ani v jiné řeči), geografické názvy, obecně užívané zkratky
 • NE: vlastní jméno, přezdívky
 • NE: jméno potomka, partnera
 • NE: datum narození, rodné číslo, číslo pojistky
 • NE: jméno osobnosti, kapely, fotbalového týmu, domácího mazlíčka

 

Jak heslo vytvořit? Zde je několik tipů:

 • Zvolte si obecně známou hlášku, text říkanky, písně nebo tvrzení. Jako například Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku a vytvořte si své heslo z počátečních písmen: Vmk,nzr1.
 • Využijte pravopisné chyby. Cílem je, aby slovo nebylo rozpoznatelné. Sníh je bílý: Snych.je.byli.
 • Nahraďte písmena s háčkem nebo čárkou odpovídajícímu číslu na klávesnici (ě-2, š-3, č-4, ř-5, ž-6, ý-7, á-8, í-9). Sníh je bílý: Sn9hjeb9l7.

 

Pokud už silné heslo máte, tak si ho chraňte.

 • Nikdy ho nezapisujte.
 • Nesdělujte a nesdílejte ho s jinými uživateli.
 • Neukládejte ho lokálně (pro další přihlášení).
 • Pozor na odpozorování.
 • Pro každou aplikaci si nastavte jiné heslo.

 

 

Jak vytvořit silné heslo a mnoho dalších užitečných bezpečnostních zásad Vás naučíme v Kybernetickém workshopu pro běžné uživatele IT.

 

 

Prehled_hesel

Závěrem uvádíme příklady nejhorších hesel.

Tato hesla nikdy nepoužívejte!

 

 

 

 

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Krizové řízení

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání.

Dne 8. 6. 2014 si moderátoři ukousli ještě větší sousto. Hostů bylo 100 a rozhovory trvaly 52 hodin. Vše se odehrálo v přímém přenosu Radiožurnálu z mobilního studia na Václavském náměstí v Praze.

Pro naši společnost T-SOFT a.s. je čest, že 91. hostem maratonu byl její předseda představenstva Ing. Jaroslav Pejčoch.

Záznam jeho rozhovoru s Janem Pokorným na téma krizových plánů a blackoutu můžete shlédnout zde:

 

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Odborný workshop v rámci projektu “Ochrana obyvatelstva a řešení mimořádných událostí”

07/05/201407/05/2014 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

V rámci projektu „Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí“ č. CZ.1.07/2.4.00/31.0224, jehož je T-SOFT partnerem, proběhl dne 7. 5. 2014 ve Státním ústavu jaderné chemické a biologické ochrany v Kamenné odborný workshop. Během tohoto workshopu proběhl praktický nácvik řešení krizových situací se zaměřením na teroristické možnosti zneužití biologických a jaderných agens.

Studenti i partneři projektu si měli možnost vyzkoušet například pohyb v zamořeném terénu, dekontaminaci, praktickou detekci chemických a radiačních látek nebo poskytování první předlékařské pomoci v případě vzniku mimořádné události s účastí chemických a jaderných agens.

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Prezentace T-SOFT na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

07/04/201407/04/2014 Novinky Novinky
Novinky

Začátek dubna pro T-SOFT znamená účast a prezentaci na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. ISSS je každoroční událost celostátního významu pro všechny, kteří se aktivně zajímají o dění týkající se elektronizace státní správy (e-government). Naše firma se aktivně účastní projektů e-governmentu, v minulosti to byl například projekt řešící bezpečnou autentizaci do Czech POINT; v současné době řešíme v mnoha našich projektech např. také napojení aplikací našich zákazníků do Základních registrů.

Letos jsme naši prezentaci rozdělili na dvě hlavní části – první byla prezentace rozšíření aplikace e-govermentu ve Statutárním městě Chomutov; na toto téma měl přednášku náš kolega František Sobotka. Přednáška nesla název: “Praktická cesta k ekologickému e-governmentu”.

Druhá část prezentace se věnovala představení našich nových produktů, které se osvědčily při IT podpoře Cvičení Blackout 2014, které proběhlo na Magistrátu hl. města Prahy v únoru tohoto roku. Krátký sestřih ze samotného cvičení můžete shlédnout na videu viz níže:

 

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Audioknihy “Prázdniny s dráčkem” a “Návrat ze Zvonkové země” byly nominovány na Cenu Audiokniha Roku 2013

01/04/201401/04/2014 Novinky Novinky
Novinky

Audioknihy Prázdniny s dráčkem (Fragment) a Návrat ze Zvonkové země (Nadace T-SOFT Eternity) autorů Michala Vaněčka a Renaty Petříčkové, které namluvili Eva Hrušková a Jan Přeučil, byly nominovány v několika kategoriích v rámci soutěže Cena Audiokniha Roku 2013. Cena Audiokniha roku je výroční ocenění udělované projektem Audiokniha roku vydavatelům a tvůrcům audioknih. Jejím cílem je ocenit produkci kvalitních českých audioknih a motivovat tak vydavatele v jejich činnosti (více o projektu zde).

 

cena-posluchacu

Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Ceny Audiokniha roku 2014 proběhne 16. 5. 2014 v rámci veletrhu Svět knihy Praha.

Audioknihy, které vydáváme prostřednictvím naší Nadace Eternity, posloužily jako inspirace k vytvoření SW programu Čtečka OPTIBOOK, což je speciální elektronická kniha kombinující čtený text a mluvené slovo. Více o Čtečce OPTIBOOK se můžete dočíst zde.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Ze zasedání Valné hromady ICT UNIE

26/03/201426/03/2014 Novinky Novinky
Novinky

Jaroslav Pejčoch, předseda představenstva T-SOFT a.s., byl na Valné hromadě ICTU zvolen do Řídícího výboru pro informační společnost v rámci sdružení ICT UNIE – gratulujeme!

Posláním ICT UNIE je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

11/03/201411/03/2014 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem OPTIBOOK.

OPTIBOOK je ozvučená elektronická kniha, která je uložena na CD a spouští se v PC. Je určena začínajícím čtenářům, zejména těm, kteří mají omezené či ztížené zrakové vnímání a potřebují si čtený text individuálně přizpůsobit. Po spuštění CD si z obsahu zvolí kapitolu – text ze slabikáře, pohádku či příběh, na kterém se kniha otevře. Zobrazí se text zvolené kapitoly a čtenář současně uslyší, jak je tento text předčítán. Text si může libovolně zvětšovat, měnit barvy, zvýraznit aktuálně čtený řádek apod. – to vše proto, aby si sledování čteného textu nebo vlastní samostatné čtení co nejvíce usnadnil.

Ukázku z OPTIBOOK můžete shlédnout v našem videu (tutoriál):

 

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

T-SOFT zajišťoval informační podporu a vizualizaci na Cvičení BLACKOUT 2014

04/03/201404/03/2014 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Ve středu 26.2.2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček a ostatní členové krizového štábu vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci.

Celý průběh cvičení řídil systém Practis. Vizualizaci aktuálního stavu zajišťoval software Situnet, který na mapovém podkladě zobrazoval společný obraz situace nezbytný pro rozhodování krizového štábu o dalším postupu. Nedílnou součástí celého cvičení bylo zajištění spolehlivého informování nejen všech členů krizového štábu o nastalých událostech a dalším vývoji, ale rovněž pravidelné informování médií a veřejnosti, a to prostřednictvím prioritního systému vyrozumění a webových stránek www.cviceniblackout.cz.  Ze všech použitých systémů byly vytvořeny výstupy, které budou následně zahrnuty do závěrečné zprávy z tohoto cvičení.

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Prezentace projektu datového propojení ZZS a nemocnic

06/02/201406/02/2014 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Na IX. kongresu s mezinárodní účastí „Medicína katastrof 2014“, který se konal 6. 2. 2014 v Brně, prezentoval MUDr. Pavel Urbánek projekt „Bezpečný region – Zdravotnictví I.“  Pan doktor Urbánek jako odborný garant projektu představil účastníkům řešení datového propojení ZZS a nemocnic. Přenos datové věty (strukturované informace o typu postižení a aktuálním stavu pacienta) velmi účinně odstraňuje „příjmové vakuum“ přednemocniční neodkladné péče (PNP) a časné nemocniční neodkladné péče (NNP). Na přijatou datovou větu v nemocnici navazuje automatizované vyrozumění týmu nemocnice (Dispečink urgentních příjmů – více na www.urgentniprijem.cz). Příjem pacienta je tedy efektivní a plně pod kontrolou.

Účastníci kongresu byli pozváni na závěrečný seminář, který se bude konat v květnu tohoto roku. Projektu se účastní Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně a ZZS JMK. Seminář poskytne podrobné informace o průběhu projektu a především o jeho výsledcích a praktických zkušenostech z provozu.

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Zákon o kybernetické bezpečnosti je opět o krůček blíž – jsme připraveni?

10/01/201410/01/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Začátkem ledna 2014 schválila vláda České republiky Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti, ZKB). Návrh zákona bude následně předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky. Předpokládaná účinnost ZKB je od 1. ledna 2015.

Vzhledem k tomu, že se T-SOFT aktivně zúčastnil přípravy ZKB, byl problematice dopadů a návrhu řešení požadavků připravovaného zákona věnován seminář, který uspořádal spolu s firmou Hewlett-Packard dne 9. 10. 2013 v Prague Business Clubu (podrobnosti níže v této rubrice).

Návazně na ZKB připravil T-SOFT pro zákazníky, kteří budou novým ZKB dotčeni, nabídku na Cyber Security Assessment, který vyhodnotí připravenost na účinnost zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

ČRo2 odvysílal v rámci pořadu Noční Mikrofórum rozhovor s Janou Merunkovou (yourchance) a Michalem Vaněčkem (Nadace T-SOFT Eternity)

06/01/201406/01/2014 Novinky Novinky
Novinky

Rozhovor moderovaný houslistou Jaroslavem Svěceným se věnoval práci nadací yourchance a Nadace T-SOFT Eternity, které se mj. věnují podpoře dětí z dětských domovů. Paní Merunková představila projekt “Začni správně” a pan Vaněček knihu “Hejno bílých vran“, která tento projekt nepřímo podporuje.

Celý rozhovor je možné si poslechnout na následujícím odkazu – Rozhovor Noční Mikrofórum.

Během rozhovoru byla také učiněna pozvánka na nadační setkání, které proběhne 12. února v Domově sv. Karla Boromejského (K šancím 6, Praha-Řepy). V rámci setkání dojde mj. ke křestu knih “Hejno bílých vran” a “Hejkalov”. Setkání bude ukončeno slavnostním koncertem Jaroslava Svěceného v kostele sv. Rodiny.

Hejno_bilych_vran_obalka_thumb (1)

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

V prostorách T-SOFT proběhla neveřejná aukce, jejímž patronem byla Nadace T-SOFT Eternity

11/12/201311/12/2013 Novinky Novinky
Novinky

Dražené předměty do aukce darovali zaměstnanci T-SOFT a.s. a Nadace T-SOFT Eternity. Místy velmi napínavé přihazování na jednotlivé položky aukce (mj. oblíbené knihy s pohádkami a jejich CD nahrávky) skončilo celkovým výdělkem aukce ve výši 32 580,- Kč.

Výtěžek z aukce je určen na podporu projektu Nadace T-SOFT Eternity – výrobu OPTIBOOKu, Slabikáře pana Jiřího Žáčka, pro slabozraké děti.

OPTIBOOK ve formě pohádek (Skřítkové pod stříbrným městem), který testoval v minulosti jak učitel, tak i speciální pedagog Mgr. Petra Pšeničková, DiS., se setkal s uznáním a úspěchem.

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

T-SOFT spolu s Hewlett-Packard uspořádal seminář věnovaný novému zákonu o kybernetické bezpečnosti

09/10/201309/10/2013 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

V souvislosti s přípravou na nový kybertnetický zákon jsme v příjemném prostředí Prague Business Clubu připravili pro naše významné zákazníky seminář zaměřený na uvedení tohoto zákona do praxe. Seminář se v první části soustředil na výklad dopadu zákona zejména v souvislosti se zabezpečením kritické infrastruktury. V druhé části semináře jsme našim zákazníkům nabídli řešení založené na tzv. Cyber Security Assessment, které naše společnost vytvořila ve spolupráci s Hewlett-Pacard.

Veškeré produkty a služby zmíněné v přednáškách jsme samozřejmě schopni dodat i implementovat. Další podrobnosti o zmiňovaných technologiích naleznete přímo zde na našich webových stránkách –Produkty & Služby.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Mezinárodní konference – Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni

Bezpečnost

T-SOFT se již tradičně zúčastnil aktivní formou mezinárodní konference „Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni“, kterou pořádala Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letošní ročník konference s bohatou domácí i zahraniční účastí byl zaměřen na metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací.
V rámci konference naši zástupci představili dva výzkumné projekty, na jejichž řešení se v současné době podílíme:

 • Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení (SKÁLA) – projekt číslo VG2010201403.
 • Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti – projekt číslo VF20132014026.

Na závěr celé konference jsme společně s pořadateli konference představili specializované učebny a jejich SW vybavení pro podporu výuky krizového řízení vybudované na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

T-SOFT je účastníkem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

30/08/201330/08/2013 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

 

Bez n‡zvu-1

 

Společnost  Konzulta uzavřela dne 19. 12. 2012 s Jihomoravským krajem „Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.04 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“.

V rámci této smlouvy budeme spolu s Konzultou realizovat v letech 2013 – 2014 projekt „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ (reg. číslo CZ.1.07/3.2.04/04.0053).

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který zajistí zvýšení znalostí a dovedností managementu zdravotnických zařízení, lékařského a středního zdravotnického a nezdravotnického personálu v oblasti krizové připravenosti zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Hlavním cílem projektu je zajistit připravenost zaměstnanců zdravotnických zařízení na řešení mimořádných událostí a krizových stavů ve zdravotnických zařízeních, jakými jsou např. hromadný příjem raněných, organizace evakuace, připravenost na situace, jako jsou výpadky energií, teroristická hrozba atp., které ohrožují chod zařízení a tím zdraví a životy pacientů.

Vzdělávací program vychází ze stávající legislativy, kterou je nutné se řídit, avšak kurzy pro její zvládnutí dosud neexistují. Součástí projektu bude pilotní ověření vzdělávacího programu, kterého se zúčastní 70 vybraných osob, vytvořeno bude 5 samostatných kurzů pro jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců zdravotnických zařízení, kterými jsou – management, vedoucí lékaři klinik, ostatní lékařský personál, vedoucí pracovníci středního zdravotnického personálu, vedoucí pracovníci nezdravotnických úseků zdravotnických zařízení.

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

DUP dostal vlastní web

26/08/201326/08/2013 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Minulý týden jsme spustili náš zatím první produktově-informační web, který se blíže věnuje našemu úspěšnému produktu DUP (Dispečink urgentních příjmů). Stránky jsou určeny především zákazníkům, kteří se zde mohou dovědět úplně vše o informačním systému, který pomáhá zachraňovat životy např. v FN Brno-Bohunice či v Karlových Varech.

Web byl navržen tak, aby poskytoval informace o DUP z několika úhlů pohledu – z pozice ředitele nemocnice, primáře oddělení, lékaře či sestry.

Návštěvníci na stránkách najdou mj. základní informace o vlastnostech systému, možnostech nasazení (SaaS – software jako služba), cenové modely i odkazy na reference od odborníků, kteří mají s DUP několikaleté praktické zkušenosti.

Více na www.urgentniprijem.cz

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Boj s bolševníkem v Karlovarském kraji vypukne již za týden

25/07/201325/07/2013 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Roky chystaná akce, která má zbavit Karlovarský kraj bolševníku, může odstartovat. Začátkem srpna vyrazí do terénu desítky sekáčů ze sedmi vybraných firem s jediným úkolem: vymýtit nebezpečný rozpínavý plevel všude, kde na něj odborníci při přípravě akce narazili a zmapovali ho. Celý článek na toto téma, tak jak jej vydal iDnes, je možno si přečíst zde.

Zmíněné mapování oblasti je součástí informačního systému IS HERACLEUM, který pro projekt vytvořil a dodal T-SOFT. Tento specializovaný software byl vyvinut pro pracovníky, kteří mají na starost likvidaci bolševníku a dalších invazivních rostlin, od manažera projektu, až po jednotlivé pracovní čety. Součástí systému je především databáze zmapovaného výskytu invazivních rostlin, dále mobilní pracoviště, portál pro veřejnost a mapová komponenta, která umožňuje sledovat významná data, jako jsou např. zákresy výskytu rostlin, ale také hranice jednotlivých území, hranice jednotlivých ochranných zón apod.

IS HERACLEUM byl vyvinut pro podporu procesů nalezení a likvidace IR na území celého kraje. Jeho faktický přínos bude možné ocenit na konci čtyřletého období, kdy bude vyhodnocena úspěšnost projektu jako celku. Příští týden tedy odstartuje jeho první “likvidační” část.

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Náš vývojář Lukáš Adámek se stal mistrem světa ve zpracování textu pro rok 2013

18/07/201318/07/2013 Novinky Novinky
Novinky

Počátek minulého týdne zastihl T-SOFT ve velmi radostné náladě, neboť náš vývojář Lukáš Adámek se stal mistrem světa ve zpracování textu pro rok 2013. Soutěž se konala v rámci 49. kongresu Intersteno, který tento rok hostil belgický Ghent.

 • Intersteno je obchodní značka pro Mezinárodní federaci zpracování informací a komunikace, což je nevýdělečná organizace, která byla založena v Londýně v r. 1887.
 • Intersteno je fórum pro profesionály, experty a studenty, kteří se zaměřují na reporting, zpracování textů a informací.
 • Zpracování textu (Word Processing) je profesionální a funkční zpracování textu při vytváření vysoce kvalitních dokumentů.
Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

IS HERACLEUM na workshopu k projektu likvidace bolševníku velkolepého a dalších invazních rostlin v Karlovarském kraji

07/06/201307/06/2013 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Pracovní schůzka k projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ se uskutečnila ve dnech 5. a 6. června v sále Krajské knihovny v Karlových Varech za účasti několika desítek odborníků z celé republiky, kteří se problematikou invazních rostlin (IR) dlouhodobě zabývají. Kromě odborných prezentací z oblasti ochrany rostlin a praktických zkušeností z obdobných menších projektů zaujala účastníky prezentace i ukázka informačního systému HERACLEUM. Tento systém byl vytvořen naší společností pro zajištění  informační podpory všech procesů  a  realizačních prací projektu od mapování výskytu IR, přes vyrozumění vlastníků zasaženého území, až po řízení likvidačních prací a vyhodnocení účinnosti likvidace.

V úvodním slově RNDr. Pavel Poc, poslanec EP,  který se problematikou zabývá přes dvacet let a spolu se svou manželkou, současnou vedoucí tohoto projektu, poskytl odbornou  podporu  vývoje informačního systému, konstatoval, že projekt tohoto rozsahu nelze úspěšně realizovat bez použití speciálního IT řešení jen za pomoci běžných  nástrojů. „Projekt je svým rozsahem 60 kilometrů čtverečních zasažené plochy, která je rozdělena mezi 14 tisíc lokalit v celém kraji a patří téměř pěti tisícům vlastníků, ojedinělý nejen v ČR, ale i v rámci Evropské Unie. Projekt může být příkladem, že je Česká republika schopna nabídnout  Unii vzorové řešení této problematiky,  včetně využití informační podpory“, uzavřel Pavel Poc své vystoupení.  Problém výskytu invazních rostlin totiž trápí již řadu států EU.

Projektu likvidace bolševníku v Karlovarském kraji se věnuje i článek na webovém portále iDnes:

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Ani letos T-SOFT nechyběl na konferenci ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě

07/04/201307/04/2013 Novinky Novinky
Novinky

Tradiční účastí na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě zahájil T-SOFT v rámci marketingu svou letošní propagaci projektů pro e-government. Návštěvníci konference mohli navštívit náš stánek, zúčastnit se přednášek, setkat se a popovídat si s našimi zástupci. Tématem letošní konference byla “Bezpečná autentizace”; přednášky a diskuze se ubíraly zejména směrem potřeby silné autentizace, možností bezproblémové implementace, provozu jako služby a také outsourcingu autentizace a samotného technického provedení této ve světě již samozřejmé záležitosti.

V rámci konference se naši zástupci rovněž zúčastnili zasedání ICT Unie, jejíž jsme aktivním členem.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Pohádky ke stažení – v rámci aktivit naší Nadace Eternity vzniklo také několik pohádek. Nyní máte možnost dvě z nich si stáhnout a poslechnout.

04/03/201304/03/2013 Novinky Novinky
Novinky

U nás v T-SOFTu myslíme i na to, že lidé potřebují také odpočinek a není nad takový relax jako možnost přečíst dětem před spaním nějakou pohádku nebo si jí i třeba poslechnout po cestě domů z práce. Právě pro Vás, kteří máte rádi pohádky v každém věku, jsme vystavili na náš web dva příběhy z knihy Skřítkové pod stříbrným městem.

nota  nota
Čertovy peníze  O koze a meluzíně

Certovy_penize

Pohádky napsali: Renata Petříčková a Michal Vaněček

Hudbu k pohádkám složil: Jaroslav Pejčoch

Pohádky krásně namluvili: Eva Hrušková a Jan Přeučil

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

T-SOFT a.s. byl uveden jako jedna z nejaktivnějších organizací z hlediska projektů podaných v rámci výzev v tématu Bezpečnost 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

13/12/201213/12/2012 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Cílem bezpečnostního výzkumu v 7. RP je v souladu s pojetím European Security Research Advisory Board – ESRAB a návazně i European Security Research and Innovation Forum – ESRIF, identifikace, prevence, příprava a ochrana proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím evropské společenství, lidské bytosti, organizace nebo struktury, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury včetně zmírnění důsledků a operační kontinuity po takovém jednání (také aplikovatelné v případě přirozených nebo průmyslových pohrom).

V letošním roce na 7. RP navázal Evropský rámcový program pro výzkum a inovaci – Horizon 2020.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více

Odborný workshop k výzkumnému projektu č. VG2010201403 „Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení “ – SKÁLA

Krizové řízení

Cílem tohoto projektu je vyvinout a implementovat informačně-expertní, komunálně orientovaný systém, který by napomohl vyšší efektivitě  z hlediska managementu rizik skalního řícení.
Workshopu se zúčastnili zástupci místních samospráv, složek IZS, Národního parku České Švýcarsko i zástupci Ministerstva vnitra. Cílem workshopu bylo seznámit účastníky se situací na vybraných lokalitách v oblasti Hřenska, metodikou a způsoby měření pohybu skalních masivů včetně návrhu budovaného informačního systému. Všechny příspěvky, které zazněly na workshopu, jsou umístěny na projektovém webu projektu Skála.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Výzkumný projekt FP7 DITSEF byl vybrán mezi nejúspěšnější projekty k prezentaci na stánku Evropské komise během veletrhu Security Essen 2012

25/09/201225/09/2012 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Evropská komise vybrala projekt DITSEF mezi 10 nejúspěšnějších a pozvala konsorcium projektu k prezentaci výsledků výzkumného projektu v prostorách svého stánku na veletrhu Security Essen 2012. Společně s dalšími partnery projektu DITSEF se T-SOFT účastnil a prezentoval zejména nové trendy ve vizualizaci informací pro prvozásahové jednotky např. při požáru ve ztížených podmínkách viditelnosti (obraz z infrakamery včetně barevného odlišení míst s vysokou teplotou, pozice kolegů, upozornění na vysokou koncentraci nebezpečných látek, vizualizace překážek pomocí radaru, prezentace příkazů od velitelského stanoviště).

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

DUP svolává lékaře na urgentní příjem už i v Karlových Varech

24/09/201224/09/2012 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Součástí nově otevřeného pavilonu nemocnice v Karlových Varech je i náš Dispečink urgetního příjmu (DUP), který mimojiné svolá pomocí SMS zprávy všechny potřebné lékaře v případě urgetního příjmu. Více v článku – Pavilon akutní medicíny přenesl karlovarskou nemocnici do 21. století.

Zpět na články

Další články z oboru: Produktové novinky

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH) […]

Číst více

Náš projekt datového propojení pomáhá pacientům v Brně

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 pochválila Česká televize ve svém vysílání náš projekt datového propojení, který funguje v Brně a pomáhá záchranářům s rozvozem pacientů do nemocnic. Díky tomu dochází jen k výjimečným […]

Číst více

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alter jsme vydali novou verzi SW OPTIBOOK, tentokrát se slabikářem Jiřího Žáčka

Nová verze programu OPTIBOOK byla speciálně vyvinuta pro vydání s texty ze slabikáře Jiřího Žáčka. Slabikář vydává nakladatelství ALTER a nyní bude možné si jej pořídit i v elektronické verzi na CD s naším programem […]

Číst více

Konference TIEMS – tentokrát v Iráku

18/09/201218/09/2012 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

T-SOFT se tradičně účastní výroční konference mezinárodní organizace TIEMS, která se letos konala v Erbilu v Iráku. Vzhledem ke svým dosavadním aktivitám a zkušenostem byl požádán o vedení části školicího semináře na téma modelování teroristických útoků, kde prezentoval své IT produkty, které jsou mimo jiné využívány na řadě univerzit v České republice i mimo ni k výchově krizových manažerů.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

T-SOFT představil novinky na konferenci “Moderní technologie při řešení mimořádných událostí a krizových stavů”, která se letos konala v Brně

10/09/201210/09/2012 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Na konferenci pořádané u příležitosti 10. výročí ničivých povodní prezentoval T-SOFT nové trendy v informačních technologiích využitelných pro podporu v terénu a sdílení společného obrazu situace. Představil mobilní verzi modelovacího systému TEREX, který nyní pracuje i na tabletu se zohledněním současné polohy obsluhy a dále výsledky výzkumného projektu EU DITSEF, které ukazují nové perspektivy informační podpory zásahových jednotek.

 

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

“Nadace třeba znamená dát penězům vlastní přidanou hodnotu”

12/06/201212/06/2012 Novinky Novinky
Novinky

…více>> iprosperita.cz

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

“Zdravotníci nacvičovali v Brně katastrofické scénáře”

Krizové řízení

– studio ČT24 – 112 – 118 minuta – úkázky průběhu a rozhovor s MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem FN Brno a MUDr. Martinem Dolečkem, Ph.D., primářem urgentního příjmu FN Brno – část interview:”…vyhlašuje se stupeň traumaplánu. K tomu nám slouží informační systém EMOFF, o kterém já mohu říci, že je velice vyspělý a na vysoké úrovni, velice snadno a jednoduše převádí běžný režim nemocnice do krizového stavu a fakultní nemocnice se podílí velice těsně na jeho vývoji….” – http://www.ceskatelevize.cz

Trauma_2012

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

“Česká republika se připravuje na blackout, buduje energetické ostrovy”

03/05/201203/05/2012 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení
Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

“A i když někdy hůř spíme, pořád se můžeme…”

23/04/201223/04/2012 Novinky Novinky
Novinky

více>> iprosperita.cz

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Unikátní opatření proti blackoutu vyzkoušeno!

Krizové řízení

Všichni máme ještě v paměti katastrofu v japonské Fukušimě a následné problémy s dodávkami elektrické energie. Totální výpadek – „blackout“ – může nastat i z jiných příčin a může způsobit obrovské škody, jak se ukázalo v minulých letech například v USA, Kanadě, Itálii a podobně.

Existuje však již řešení, jak tyto škody podstatně omezit a zachovat tak uchované potraviny v mrazničkách, chod nemocnic, bankomatů, vodáren, kanalizace a dalších významných systémů, které bereme již jako samozřejmé, ale bez nichž může dojít k tragickým důsledkům pro naše životy.

Řešení vzniklo na půdě českých firem v rámci řešení výzkumného projektu 2A-1TP1/065 podpořeného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Trvalá prosperita“ a je unikátní nejen v rámci ČR, ale i v rámci EU. Dne 15. 9. 2011 byly jeho prakticky vyzkoušené výsledky představeny odborné veřejnosti a zástupcům veřejné správy. Princip spočívá v tom, že dojde-li k výpadku elektrické energie, je ve zlomku sekundy přepojena elektrická síť tak, aby vytvořila ostrov, ve kterém místní zdroje jsou schopny pokrýt spotřebu nejdůležitějších míst – přesně tak, jak to bylo předtím naplánováno v krizovém plánu. Součástí řešení je i možnost převést automaticky domácnosti na sníženou spotřebu a tak zachovat funkčnost základních spotřebičů (mrazničky, oběhová čerpadla topení, komunikační prostředky)a zachovat tak základní životní potřeby.

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Konference ISSS 2010

12/04/201012/04/2010 Novinky Novinky
Novinky

Naše společnost v rámci partnerství prezentovala řešení Bezpečného přístupu do Datových schránek. Neméně zajímavou byla i partnerská přednáška předsedy představenstva naší společnosti p. Ing. Jaroslava Pejčocha o dalších poskytovaných službách a speciálních řešení společnosti.

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Varovné “esoesky”

Krizové řízení

Informační systém krizové řízení Jihomoravského kraje a varovné “esoesky”. Jednou ze standardní a již několikrát životem ověřenou užitečnou funkcionalitou Informačního systému krizového řízení Jihomoravského kraje, postaveného na bázi aplikace EMOFF, je možnost hromadného automatického rozesílání krátkých textových SMS zpráv v případě hrozící nebo již vzniklé mimořádné události. Toto vyrozumění je určeno nejen odborné veřejnosti, ale především všem obyvatelům nacházejícím se na území Jihomoravské metropole. Kraj varovným SMS zprávám, informující o hrozících povodních, náledí a na silnicích, blížících se vichřicích a jiném nebezpečí, říká “esoesky”.

Zpět na články

Další články z oboru: Krizové řízení

Letošní výroční konference TIEMS se uskuteční v Římě

Mezinárodní organizace TIEMS, jako každý rok, pořádá výroční konferenci. Letošní třídenní ročník se uskuteční v Římě ve dnech 30. září až 2. října 2015. Konference se účastní celosvětoví odborníci a řada národních […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v […]

Číst více

Ing. Jaroslav Pejčoch byl 91. hostem projektu 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál

Projekt 100 statečných rozhlasové stanice Radiožurnál je maratonem rozhovorů Lucie Výborné a Jana Pokorného. Navazuje na úspěšných 90 statečných, jimiž Český rozhlas v roce 2013 oslavil 90. výročí od začátku svého vysílání. Dne 8. 6. […]

Číst více

Změna na akciovou společnost

01/06/200901/06/2009 Novinky Novinky
Novinky

Oznameni1

Zpět na články

Další články z oboru: Novinky

Jedna a jedna je více než dvě

Synergií k vyšší kvalitě života. Rozhovor s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA o nadaci T-SOFT ETERNITY a jeho životním příběhu.  

Číst více

Jaroslav Pejčoch zvolen do Řídícího výboru ICT UNIE

Ve středu 16. března 2016 se uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Na programu valné hromady byla mimo jiné i volba členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019. […]

Číst více

Klíč k památkám – náš projekt v Senátu

Dne 8. prosince 2015 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky odborná konference Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci, v rámci které Ing. Jaroslav Pejčoch představil projekt Klíč k památkám. Záznam byl pořízen nástrojem […]

Číst více

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o […]

Číst více

Bezpečnost Czech Pointu

Bezpečnost

Společnost T-SOFT a.s. společně s Českou poštou zabezpečuje od května 2008 přístup oprávněných osob k datům v rámci projektu Czech POINT. Uživatelé se už od 1.března 2009 autentizují pouze pomocí komerčního certifikátu a autorizují (podepisují) svou činnost pomocí kvalifikovaného certifikátu. Oba certifikáty jsou bezpečně uloženy ve smart USB tokenu. Privátní klíče nikdy neopustí token. Token je chráněn proti časovým, softwarovým i fyzickým útokům. Vysoká bezpečnost tokenu a v něm uložených klíčů je garantována bezpečnostní certifikací NIST FIPS 140-2 úroveň 3 a Common Criteria EAL 4+.

Zpět na články

Další články z oboru: Bezpečnost

Desatero úspěšného řízení rizik

Zachování kontinuity podnikání a ošetření rizik bývá ve firmách často opomíjenou činností. S řádným posouzením rizik a nastavením adekvátních opatření se obvykle začíná až po nějakém významném “průšvihu”. Nečekejte na okamžik, kdy […]

Číst více

Ono se to nakonec pozná, až když se něco opravdu stane

Rozhovor s předsedou představenstva T-SOFT a.s. Ing. Jaroslavem Pejčochem na téma bezpečnosti dat ve firmách a organizacích. Úryvek z rozhovoru: “…Pomáháme organizacím poznat a nacvičit si, jak dělat věci správně. A nezůstanou […]

Číst více

Co přináší zákon o kybernetické bezpečnosti

Dlouho připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o […]

Číst více

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 […]

Číst více