DUP - Dispečink urgentních příjmů

DUP řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu, tzn. pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu.DUP řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu, tzn. pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu.

 • Lékaře na urgent/ARO sežene stiskem jediného tlačítka.
 • SMS okamžitě dojde do celého areálu nemocnice.
 • Top managementu poskytuje statistické přehledy.
 • Plné napojení na systém Avízo – datové propojení ZZS a nemocnic.
Stáhnout Mám zájem Reference
nemocnice

KONFIGURACE SYSTÉMU DLE POTŘEB

CELÝ SYSTÉM LZE ROZŠÍŘIT TYPOVÝMI MODULY NEBO ZAKÁZKOVÝM VÝVOJEM.

Systém má minimální nároky na vlastní HW vybavení; služba je zajištěna formou outsourcingu v hostingovém centru. Aplikace je webová, není třeba žádné instalace a zásahů do infrastruktury nemocnice. Nevyžaduje propojení s NIS. Základní moduly:

 • Svolávání týmů na příjmové oddělení
 • Lůžková kapacita
 • Konziliární řád
 • Traumatologický plán
 • Evakuační plán

Systém je poskytován formou software jako služba (SaaS). Provoz systému zajišťuje dodavatel. Služba je nasazena rychle, není třeba nic instalovat, ani nakupovat nové servery a SW licence na servery.

 • Bez investic do infrastruktury
 • Místo investičních nákladů provozní
 • Vysoká úroveň zabezpečení
 • Žádné zastarávání HW a SW
 • ISO 20000 certifikováno společností SGS
134843489_sanitka_beh_male

AVÍZO: KOMUNIKACE NEMOCNICE S OPERAČNÍM DISPEČINKEM ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

INFORMACE O STAVU PACIENTA ZAJISTÍ RYCHLÝ VÝBĚR NEMOCNICE A TAM SE PŘENESOU.

Datové propojení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a cílových zdravotnických zařízení (ZZ) je objektivně jedinou možností zajišťující bezchybnou, standardizovanou a cílenou komunikaci mezi ZZS a nemocnicemi.

 • Řízené směrování pacientů mezi ZZS a nemocnicemi.
 • Avízo o pacientech již během transportů od ZZS do ZZ na mobil přijímajícího lékaře.
 • Elektronická podpora předávaných zpráv – datová komunikace.
 • Sdílení dat o volných lůžkových kapacitách zdravotnických zařízení.
 • Podpora sekundárních transportů.

KDE NAŠE ŘEŠENÍ POMÁHÁ?

SYSTÉM DUP A AVÍZO JE ŘEŠENÍ PROVĚŘENÉ V DENNÍM PROVOZU

u301 u0 u317
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. MUDr. Radovan Turek MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
Primář oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Brno Zástupce primáře ARO Krajské nemocnice T.Bati, a.s. Lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. Člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
Díky tomuto systému se během několika vteřin dozví celý traumatým, nebo jiná specifikovaná cílová skupina odborníků o avizovaném příjmu na OUP. Systém DUP nám nejen poskytuje informační podporu, ale především umožňuje plně se věnovat péči o pacienta. DUP zajišťuje díky své funkčnosti standardní vyhodnocení avíza ze strany ZZS a odpovídající, bleskovou reakci na straně zdravotnického zařízení.

Kontaktní formulář


Kontakty

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2