DUP - Dispečink urgentních příjmů

DUP řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu, tzn. pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu.

 • Lékaře na urgent/ARO sežene stiskem jediného tlačítka.
 • SMS okamžitě dojde do celého areálu nemocnice.
 • Top managementu poskytuje statistické přehledy.
 • Plné napojení na systém BRZ – datové propojení ZZS a nemocnic.
Stáhnout Mám zájem Reference
nemocnice

KONFIGURACE SYSTÉMU DLE POTŘEB

CELÝ SYSTÉM LZE ROZŠÍŘIT TYPOVÝMI MODULY NEBO ZAKÁZKOVÝM VÝVOJEM.

Systém má minimální nároky na vlastní HW vybavení; služba je zajištěna formou outsourcingu v hostingovém centru. Aplikace je webová, není třeba žádné instalace a zásahů do infrastruktury nemocnice. Nevyžaduje propojení s NIS. Základní moduly:

 • Svolávání týmů na příjmové oddělení
 • Lůžková kapacita
 • Konziliární řád
 • Traumatologický plán
 • Evakuační plán

Systém je poskytován formou software jako služba (SaaS). Provoz systému zajišťuje dodavatel. Služba je nasazena rychle, není třeba nic instalovat, ani nakupovat nové servery a SW licence na servery.

 • Bez investic do infrastruktury
 • Místo investičních nákladů provozní
 • Vysoká úroveň zabezpečení
 • Žádné zastarávání HW a SW
 • ISO 20000 certifikováno společností SGS
134843489_sanitka_beh_male

BRZ: KOMUNIKACE NEMOCNICE S OPERAČNÍM DISPEČINKEM ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

INFORMACE O STAVU PACIENTA ZAJISTÍ RYCHLÝ VÝBĚR NEMOCNICE A TAM SE PŘENESOU.

Datové propojení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a cílových zdravotnických zařízení (ZZ) je objektivně jedinou možností zajišťující bezchybnou, standardizovanou a cílenou komunikaci mezi ZZS a nemocnicemi.

 • Řízené směrování pacientů mezi ZZS a nemocnicemi.
 • Avízo o pacientech již během transportů od ZZS do ZZ na mobil přijímajícího lékaře.
 • Elektronická podpora předávaných zpráv – datová komunikace.
 • Sdílení dat o volných lůžkových kapacitách zdravotnických zařízení.
 • Podpora sekundárních transportů.

KDE NAŠE ŘEŠENÍ POMÁHÁ?

SYSTÉM DUP A BRZ JE PROVĚŘENÉ ŘEŠENÍ V DENNÍM PROVOZU

u301 u307 u0 u317
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. MUDr. Josef März MUDr. Radovan Turek MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
Primář oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Brno Předseda představenstva – generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice  a.s. Zástupce primáře ARO Krajské nemocnice T.Bati, a.s. Lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. Člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
Díky tomuto systému se během několika vteřin dozví celý traumatým, nebo jiná specifikovaná cílová skupina odborníků o avizovaném příjmu na OUP. Když jsme ve Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích viděli v provozu Dispečink urgentních příjmů, věděli jsme, že DUP chceme i u nás. Systém DUP nám nejen poskytuje informační podporu, ale především umožňuje plně se věnovat péči o pacienta. DUP zajišťuje díky své funkčnosti standardní vyhodnocení avíza ze strany ZZS a odpovídající, bleskovou reakci na straně zdravotnického zařízení.

 

Kontaktní formulář


Kontakty

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2