Naše řešitelské týmy umí řešit požadavky klientů od první myšlenky přes rozbor a nezbytné analýzy až po spuštění celého projektu. Jsme schopni se projektu chopit prakticky v kterékoliv fázi a v libovolném stavu. Klienti spolupracují s jedinou kontaktní osobou. Díky tomu mají plnou kontrolu nad projektem a vždycky vědí, na čem se právě pracuje.

Proč informační systém na míru od T-SOFT?

Vývoj na míru většinou poptávají zákazníci, kterým nevyhovují nabízená krabicová řešení nebo jejich požadavky již přerostly přes možnosti nabízené excelem. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, tak je dobré v rámci vývoje nové aplikace i přehodnotit stávající fungování procesů. Nové technologie a systémy otevírají možnosti, které mohou vést ke zrychlení a zefektivnění procesů organizace.

My vývoj nového informačního systému chápeme i jako příležitost k inovacím v organizaci, která vede k rychlejšímu dosažení obchodních cílů organizace.

Jak budujeme informační systémy

 • Systém plně přizpůsobujeme potřebám klientů.
 • Garantujeme kvalitu, dostupnost i dlouhodobou podporu.
 • Aplikace jsou zabezpečené a fungují na přístupových právech.
 • Možnost propojení třetích stran a výměna dat.
 • Systémy provozujeme a dále rozvíjíme.

Pracujeme tak, abychom vyšli vstříc všem požadavkům klientů. Využíváme stávající data a systémy a obohacujeme je o vlastní inovativní řešení. Přitom se především řídíme zdravým rozumem a nevymýšlíme nic, co by klienta zdržovalo nebo mu komplikovalo práci.

 

Kde se využívají naše informační systémy

 • Řízení podniku
 • Zdravotnictví
 • Krizové řízení
 • Bezpečnost
 • Řízení úřadu
 • Školství

Velikost našich projektů

Řešíme a vyvíjíme menší doplňkové aplikace, ale i velké celostátní informační systémy. Cenově od 200 tisíc až po několik milionů Kč. Máme zkušenosti s vývojem na zelené louce, ale i s vývojem systémů, které je třeba integrovat do stávajícího ICT prostředí zákazníka.

Vytváříme aplikace, které používají desítky i tisíce uživatelů.

Informační systémy

Reference

Bezpečnost

Naše řešení informačních systémů dokáže nejen vzájemně propojit vaše data, ale také zabránit tomu, aby jich v IT firmě nebo organizaci bylo zbytečně mnoho. S naším řešením budete mít ta správná data na svém místě a pohromadě pro svá rozhodnutí. Navíc nad daty umíme postavit exporty, statistiky i celou business intelligence.

Projekty dodáváme s kompletně vyřešenou bezpečností. Při návrhu a realizaci projektů se věnujeme uživatelským rolím, přístupům k datům a zabezpečení vnitřního systému proti útokům z venku organizace. Aplikace jsme taktéž schopni certifikovat.

Jaký je postup vývoje informačního systému na míru? Jak k této problematice přistupujeme?

Co od nás může zákazník očekávat a jak s ním budeme v průběhu celého procesu vývoje aplikace na míru spolupracovat?

 • Zpracování nabídky
 • První realizační krok - Analýza
 • Vývoj
 • Testování a předání do ostrého provozu
 • Podpora a následný rozvoj
 • Náš tým a metodické zázemí

Zpracování nabídky

Naše práce začíná již na úrovni zpracování nabídky. Prvotním úkolem je pochopit potřeby a cíle jakých se má v projektu dosáhnout. Tuto prvotní analýzu zajištuje obchodník ve spolupráci s naším konzultantem. Představu zákazníka obohacujeme o naše letité zkušenosti, o nové technologie a o znalosti z procesního řízení.

První realizační krok - Analýza

Kvalitní analýza je základem nově navrhované aplikace. Pracujeme s ideou vedení organizace, požadavky klíčových uživatelů a také se zástupci IT. V analýzách se střetávají naše zkušenosti z předešlých projektů a možnosti nejnovějších technologií.  Během návrhu nových aplikací se soustředíme také na napřímení procesů, jelikož správné využití moderních technologií zvýší jejich rychlost a kvalitu. Konečný návrh musí vždy perfektně zapadat do prostředí zákazníka se všemi vstupy a výstupy (vazbami) na okolní systémy.

Základními pilíři analýzy jsou  – architektura systému, uživatelské rozhraní, funkce, procesy a vazby na okolní systém.

Vývoj

Nové aplikace nezačínáme vyvíjet o nuly, ale stavíme je na našem Frameworku, který zahrnuje základní funkce a kopíruje světové vývojové trendy.

Vývoj složitějších aplikací zpravidla realizujeme pomocí pilotních řešení, kdy začínáme funkčním prototypem jádra systému a postupně rozšiřujeme jeho funkčnost. Jednotlivé prototypy nasazujeme a ověřujeme v pilotním provozu a funkce přizpůsobujeme potřebám uživatelů. Touto metodou dosahujeme rychlého a efektivního cíle a rychlé reakce na změny.

Testování a předání do ostrého provozu

Testování patří k jednomu z hlavních pilířů našeho vývoje. Následná akceptace zákazníkem probíhá na základě připravených testovacích scénářů. Do ostrého provozu pouštíme vždy jen perfektně otestovanou aplikaci.

Podpora a následný rozvoj

Jednou z našich významných přednostní je kvalitní a rychlá podpora řešení uživatelských problémů. Podle nastavených parametrů je řešena e-mailem, telefonem nebo zadáním požadavků na Helpdesku.

Servisní podporu pro běh aplikací zajišťujeme 24/7 i o víkendech.

Samozřejmostí naší práce je i následný rozvoj aplikace dle aktuálních potřeb zákazníka.

Náš tým a metodické zázemí

Stabilní a kvalifikovaný vývojový tým je pro nás základ! Jsou mezi námi vedoucí projektů, analytici, konzultanti a programátoři s letitými zkušenostmi z úspěšných projektů.

Naši pracovníci disponují certifikáty:

 • ITIL
 • PRINCE2
 • TOGAF
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Systems Administrator

 

Technologie

Aktuální trend spočívá ve vývoji webových aplikací, které je možné spustit z jakéhokoliv webového prohlížeče na světě. Taktéž ale vyvíjíme desktopové aplikace, které má uživatel již nainstalované ve svém počítači.

Naše produkty je možné provozovat na podnikových serverech i v Cloudu.

Řešení pro zákazníky umíme postavit na technologiích open source i komerčních. Vždy volíme podle možností a ICT standardů zákazníků.

Výčet technologií:

 • Oracle Database
 • Microsoft .NET
 • Microsoft SQL
 • PostgreSQL
 • Java

logosIs

Kontaktujte nás!