Klíč k památkám

Klíč k památkám je nová implementace věrnostního programu Národního památkového ústavu. Tvoří ji informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům. Vztahuje se na vybrané památky ve správě Národního památkového ústavu a jeho partnerů. Projekt byl představen dne 8. prosince 2015 v Senátu Parlamentu České republiky na odborné konferenci Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci.

Cíl

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti nemovitých památek v ČR usnadněním přístupu k informacím o nich a především zlepšením komfortu návštěvníků. Základním účelem projektu je poskytnout uživatelům informace o památkách, o konaných akcích na objektech a také je s pomocí informačních technologií zapojit do věrnostního programu.

Řešení

Portál a mobilní aplikace

Díky přehlednému systému piktogramů se každý návštěvník portálu snadno a rychle zorientuje. Jednotlivé památky jsou rozděleny do několika kategorií z hlediska typologie a příslušnosti ke konkrétnímu slohovému období.
Návštěvník má zároveň k dispozici obsáhlé informace o jednotlivých památkách, o poskytovaných službách, kalendář akcí, včetně přehledu kulturních a sdělovacích programů běžících či připravovaných na daném objektu. Aktualizace informací je distribuovaná, každý kastelán může zadávat a upravovat údaje o pořádaných akcích a ty se okamžitě promítají do systému.

 

Věrnostní program Klíč k památkám

Věrnostní program funguje systémem 5+1, tedy každá šestá návštěva je zdarma. Návštěvník má dvě možnosti, jak věrnostní program využívat:

  • Pomocí mobilní či webové aplikace „Klíč k památkám“.
  • Pomocí vytištěné papírové karty (původní způsob).

Při každém nákupu vstupenky, která má být započítána do věrnostního programu, se návštěvník prokazuje číslem své karty. K prokázání návštěv může využít papírovou kartu nebo aplikaci Klíč k památkám ve svém mobilu. Mobilní aplikace zobrazuje kromě čísla karty návštěvníka i její QR kód, který umožní její rychlé načtení do pokladního systému.
Výhodou mobilní aplikace je, že návštěvník má svou návštěvní kartu vždy u sebe, může sledovat stav svého věrnostního konta a plánovat si návštěvy památek, kdykoliv je jeho mobil připojený k internetu.

telefon1

 

Klíč pro školy

Součástí projektu Klíč k památkám je Klíč pro školy. Počátkem prosince 2015 byly na všechny základní školy v České republice a školy v příhraničních regionech Rakouska, Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky a Polska rozeslány plastové karty s unikátními QR kódy. Díky těmto klíčům mohou třídy navštívit víc než stovku hradů, zámků, skanzenů nebo třeba atraktivních technických památek či památek moderní architektury z bohaté nabídky věrnostního programu. Po předložení kartičky s QR kódem obdrží výletníci poloviční slevu.

monitor2

 

Přínosy

Projekt Klíč k památkám představuje nové propojení historických památek s nejmodernějšími informačními technologiemi a přináší tak návštěvníkům komfort při plánování jejich výletů. Tím, že využívá mobilní aplikace ve spojení s centralizovaně spravovanými daty na portálu a shodnou funkcionalitou na obou platformách, lze očekávat zvýšení návštěvnosti památek a zejména jejich přiblížení mladé generaci.

Prezentace památek v 6 jazykových mutacích slibuje přilákání zahraniční klientely. Zobrazení památek v mapě navazuje na existující turistické trasy a umožňuje uživatelům naplánovat si výlet zcela podle svých představ, a to v reálném čase a místě. Možnost pracovat s digitální mapou, plánovat výletové trasy, nastavovat různé filtry pro vyhledávání a další standardní funkce přispějí rovněž ke zvýšení počítačové gramotnosti u široké skupiny obyvatel.

Oficiální portál Klíč k památkám.

Kontaktujte nás!