POSOUZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (PBK) DLE ZÁKONA

V lednu 2015 vstoupil v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a navazující vyhlášky. Zákon ukládá určeným organizacím resp. úřadům provozujícím důležité informační nebo komunikační systémy nové povinnosti a vyžaduje jednotný způsob řešení bezpečnosti. Pokud si nejste jisti, co pro Vás nový zákon znamená, rádi Vám pomůžeme.

 • Posoudíme, zda a v jakém rozsahu se Vás nové zákonné požadavky týkají.
 • Připravíme pro Vás obrázek o stavu kybernetické bezpečnosti Vaší organizace/úřadu.
 • Pomůžeme Vám zorganizovat bezpečnost tak, aby splňovala požadavky zákona.
 • Navrhneme a zajistíme odstranění zjištěných bezpečnostních nedostatků.

ŘEŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JE NEZBYTNÉ I PRO OSTATNÍ

Povinnosti plynoucí ze Zákona resp. Vyhlášky se dotýkají jen vymezeného okruhu právnických osob, orgánů a podnikajících fyzických osob. To ale neznamená, že ostatních subjektů se potřeba chránit své informační a komunikační systémy před neustále narůstajícími kybernetickými hrozbami nijak netýká.
Alarmující údaje vycházející z celosvětového výzkumu za rok 2013 zveřejnila řada bezpečnostních společností. Např. Symantec Corporation pro oblast úniků dat uvádí údaje , že například z celkového počtu 253 případů bylo 8 tzv. “Mega” úniků, při nichž byly zcizeny údaje o více než 10 milionech osob.

grafcz
graf2cz

VÝHODY ŘEŠENÍ

PKB představuje provedení základní analýzy úrovně kybernetické bezpečnosti a porovnání aktuálního stavu s připravovanými legislativními požadavky.

Provedení se skládá z několika jednoduchých kroků:

 • Krátká řízená interview s určenými pracovníky.
 • Kontrola vybraných pracovišť
 • Kontrola dokumentace
 • Zpracování výsledků
 • Závěrečný workshop s prezentací výsledků

Řešení je adaptivní, rychlé a nenáročné

 • Přizpůsobení konkrétním podmínkám organizace (úřadu).
 • Rychlé získání výsledků.
 • Minimální nároky na zainteresované pracovníky.
 • Přehledné grafické vyjádření výsledků.
 • Doporučení k odstranění nesouladů s požadavky Zákona a Vyhlášky.

Kontaktujte nás!