Analýza otvírá oči vedení organizace o reálném stavu jejich IT a o tom jak IT pomáhá dosáhnout obchodních cílů organizace. Na jedné straně stojí požadavky obchodu v podobě získávání nových zákazníků, udržení si stávajících, v podpoření konkurenční výhody a inovací.  Na druhé straně tu máme celé IT s jeho aplikacemi, infrastrukturou a daty. Analýza dává odpovědi na to, jakým směrem by se IT mělo rozvíjet, aby bylo efektivní, pružné a schopné reagovat na změny.

 

Pro koho je analýza určená

Všem firmám a organizacím, které si lámou hlavu se stavem jejich IT a mají pocit, že:

  • když chtějí prosadit inovaci, brzdí je nepružné IT
  • dávají moc peněz do IT a efekt se nedostavuje
  • informační systém spíš než zjednodušuje, přidělává práci a je pomalý
  • uživatelé si stěžují na chyby v datech, ruční vytváření reportů
  • je pomalé vyřizování reklamací a objednávek, zákazníci dostávají chybné faktury
  • mají moc „ajťáků“ a IT oddělení si žije svým životem

analyza

 

Jak probíhá spolupráce

Analýza vychází z naší vlastní metodiky. Při zpracování nabídky bereme v úvahu individuální požadavky na analýzu, organizační strukturu a možnosti vlastního IT. Nabídku vždy přizpůsobujeme konkrétní organizaci.

Co se děje

Podklady pro analýzu získáváme formou pohovorů, brainstormingů, dotazníků. Tato fáze probíhá u zákazníka. Následně zpracováváme závěrečnou zprávu a zákazníkovi případně klademe doplňující dotazy. Nakonec dojde na představení výsledků, ke kterým jsme dospěli, a to ve formě dokumentu a osobní konzultace s vedením.

Zpracováním a prezentací závěrečné zprávy naše práce nekončí. Dokážeme pomoci s efektivním provedením navrhovaných kroků, případně jsme schopni projektové změny v organizaci zajišťovat.

Kontaktujte nás!