Libovolná použití našeho řešení dle Vašich požadavků

Software je vyvinut za účelem rychlého předávání strukturované informace obsahující podstatu sdělení. Uplatnění najde všude tam, kde je potřeba zajistit co nejrychlejší odezvu na základě předávaných informací a statisticky vyhodnocovat došlá data.

EFEKTIVNÍ AVÍZO A PŘENOS DAT MEZI ZZS a ZZ

Datové propojení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a cílových zdravotnických zařízení (ZZ) je objektivně jedinou možností zajišťující bezchybnou, standardizovanou a cílenou komunikaci mezi zdravotnickou záchrannou službou a nemocnicemi.

Toto propojení efektivně a v předstihu zajistí:

 • Řízené směrování pacientů mezi ZZS a nemocnicemi.
 • Avízo o pacientech již během transportů od ZZS do ZZ na mobil přijímajícího lékaře.
 • Sdílení dat o lůžkových kapacitách a výlukách příjmových míst.
 • Podporu sekundárních transportů.
 • Plné provázání s aplikací DUP – Dispečink Urgentních Příjmů.

SYSTÉM ZAJISTÍ AVÍZO, POŘÁDEK A UMÍSTÍ PACIENTA

POSÁDKA SANITY SE PLNĚ VĚNUJE PACIENTOVI A JEDOU PŘÍMO DO NEMOCNICE, KDE JSOU JIŽ OČEKÁVÁNI
Jakmile je znám pacientův stav, vloží se do systému. Pouhým kliknutím lze odeslat avízo o příjezdu pacienta do nemocnice a informace je okamžitě na správném místě přímo u přijímajícího lékaře. Na straně nemocnice je odpověď stejně snadná, a také se okamžitě promítá zasahujícímu týmu. Záchranná služba s pacientem tak vyráží přímo do nemocnice, kde již probíhají přípravy na příjem pacienta.

 • Systém šetří spoustu času na straně ZZS i nemocnice.
 • Nemocnice se dopředu připraví na příjem konkrétního pacienta.
 • Nehrozí ztráta dat nebo jejich zkreslení, ani zbytečné telefonování.
 • Systém vede i výluky a omezení nemocnic.
 • Všechny události, data i časy jsou dokumentovány a archivovány.

ZŘÍZENÍM CENTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ SYSTÉM POKRYJE CELÝ KRAJ

CENTRÁLNÍ BOD OPTIMALIZUJE PROCES UMÍSTĚNÍ PACIENTA DO NEMOCNICE
Veškeré výhody systému se dále násobí možností zřízení centrálního pracoviště nemocnic. To přebírá veškeré práce s umisťováním pacienta a celý proces optimalizuje. V detailu tak může spravovat větší územní celky, jako je město nebo kraj. Operátor má celkový přehled, od jednotlivých případů až po aktuální kapacity a výluky konkrétních pracovišť.

 • Maximální rychlost a jistota správného umisťování pacienta do nemocnice.
 • Zasahující tým se věnuje pacientovi a přesně ví, která nemocnice pacienta přijme (potvrzeno přímo přijímajícím lékařem).
 • Nemocnice mají čas připravit se předem na příjem konkrétního pacienta.
 • Praktická eliminace nedorozumění.
 • Všechny události, data i časy jsou dokumentovány a archivovány.

CELÝ SYSTÉM SE OVLÁDÁ DOTYKEM NA JEDINÉ OBRAZOVCE, NEMOCNICE MŮŽE ODPOVĚDĚT PŘÍMO Z MOBILU PROSTŘEDNICTVÍM SMS

SYSTÉM ŘEŠÍ SÁM VĚTŠINU VĚCÍ, UŽIVATELI NABÍDNE PŘEHLEDNĚ, CO OPRAVDU POTŘEBUJE

Přes vysoké nároky na funkčnost se podařilo celý systém udržet jednoduchý a přehledný. Maximum možného se děje na pozadí a doktor, sestry, operátor a další uživatelé mají před sebou vždy jen jednu obrazovku, ovladatelnou dotykem, přímo s údaji a funkcemi, které nezbytně potřebují.

 • Lékař v nemocnici může potvrdit přijetí pacienta ze svého mobilu prostřednictvím SMS.
 • Sdílení dat o pacientech během transportů směrem od ZZS do ZZ.
 • Elektronická podpora předávaných zpráv – datová komunikace.
 • Sdílení dat o volných lůžkových kapacitách zdravotnických zařízení.
 • Podpora sekundárních transportů.

KOMPATIBILNÍ S APLIKACÍ DISPEČINK URGENTNÍCH PŘÍJMŮ (DUP)

SYSTÉM AVÍZO LZE PŘÍMO PROPOJIT S DISPEČINKEM URGENTNÍCH PŘÍJMŮ

Dispečink urgentních příjmů (DUP) řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu, tzn. pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu.

 • Stiskem jediného tlačítka sežene lékaře na urgent/ARO.
 • SMS okamžitě dojde do celého areálu nemocnice.
 • Top managementu poskytuje statistické přehledy.
Kontaktujte nás!