TEREX – TERoristický Expert

Okamžité vyhodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo výskytu nástražného výbušného systému. Databáze nebezpečných látek, včetně charakteristik, popisu, zásad první pomoci, způsobu dekontaminace apod.

Co umí:

 • Obsahuje rozsáhlou databázi chemických látek.
 • Modeluje a simuluje krizové situace.
 • Umožňuje rychlé rozhodnutí v případě krize.
 • Pomáhá při plánování, výuce a cvičení.

Pro koho je určen:

 • Podniky
 • Vzdělávací instituce
 • Samospráva a státní orgány
 • Složky IZS

Libovolná použití našeho řešení dle Vašich požadavků

Aplikaci je možné dále rozšířit o libovolné množství a typy nebezpečných látek. Matematické modely lze přizpůsobit Vaší konkrétní aplikaci v praxi a zvoleným prioritám.

Modely TerEx

 • Nebezpečné chemické látky
  • TOXI – dosah a tvar oblaku dle koncentrace toxické látky.
  • UVCE – působnost vzdušné rázové vlny, vyvolané detonací směsi látky se vzduchem.
  • PLUME – déletrvající únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku, pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku.
  • PUFF – jednorázový únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku.
  • FLASH FIRE – velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou (efekt Flash Fire, Jet Fire, Pool Fire).
 • Výbušné systémy
  • EXPLOSIVE – možné dopady detonace výbušných systémů, založených na kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace.
 • Otravné látky

Krabicový produkt s možností rozšíření dle přání zákazníka

Názorné zobrazení výsledků na mapovém podkladě
Terex umožňuje snadné zadávání vstupních údajů, takže je použitelný nejen v kanceláři, ale i v terénu.

 • Jednoduše interpretovatelné výstupy.
 • Modelování výsledků i s minimem vstupních údajů.
 • Integrovaný mapový modul pro zobrazení výsledků modelování, včetně popisu.
 • Jazykové mutace.

SPREAD – ověření modelu v praxi 

Terex byl součástí výzkumného projektu
TEREX byl významnou součástí výzkumného projektu č. 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“ – SPREAD, který měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací. Většina modelovacích SW pracuje převážně s haváriemi, naším cílem však bylo vytvořit matematický model následků teroristického útoku tzv. „špinavou bombou“. Unikátní součástí tohoto projektu bylo ověření modelu pomocí praktických terénních testů, kterými byl výsledný matematický model upřesňován.

Tento výzkumný projekt byl spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Kontaktujte nás!