Aneb jak žít s nařízením EU v roce 2018

Nabízíme interaktivní konzultace k Vaší situaci, proškolíme Vaše úředníky a zároveň se budeme věnovat konkrétním problémům.

 • Chodí Vám pozvánky na semináře GDPR? Pojďme místo nekonečných školení a seminářů o GDPR přímo k jádru věci.
 • Potřebujete přehled? Malými kroky správným směrem získejte nadhled a rozumný plán splnění požadavků GDPR.

Boříme mýty a stavíme organizaci na koleje

Mýtus 1: GDPR se vztahuje na osobní údaje občanů EU bez ohledu na to, kde ve světě sídlí (bydlí, žijí).
Mýtus 2: GDPR je především prevence úniku dat.
Mýtus 3: Bude nutno pořídit nové SW.
Mýtus 4: Outsourcingem se zbavíme odpovědnosti.
Mýtus 5: Likvidační sankce za únik dat.

Jak je to s legislativou

Evropská rada a Evropský parlament schválili v dubnu 2016 reformu v oblasti ochrany údajů se zásadním posílením práv občanů.

Od 24. 5. 2016 je platné „Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR), právně účinné (a vymahatelné) bude od 25. 5. 2018.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude od 25. května 2018 nahrazen GDPR a českým adaptačním  zákonem. Vztahuje se na veřejnou správu i podnikatele. Sankce až 20 mil. EUR nebo 4% z celosvětového obratu firmy.

Vzniká též nárok na náhradu újmy subjektům údajů. Nařízení požaduje po členských zemích nastavení pravidel pro udělování sankcí, kdy tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Co Vám to přinese?

 • Dostanete GDPR pod kontrolu.
 • Začnete řízeně naplňovat požadavky.
 • Bez tlaku výrobců technologií na nákup „řešení“.
 • Začnete pracovat na minimalizaci rizika pokuty, náhrady škody a ztráty reputace.
 • Budete mít představu o nastavení standardů pro nové služby, nové IS a práci s novými daty.

 

Jak to probíhá?

 • U Vás „doma“.
 • Malá časová náročnost.
 • Zaměřeno na Vaši organizaci.
 • Cena Vás nezaskočí.
Nezapomeňte na „právo být zapomenut“.

Kontaktujte nás!