T-soft_security1

Proč řešit bezpečnost informací

“Řada českých společností si stále myslí, že kyberhrozby nejsou jejich problém a není nutné přijmout adekvátní bezpečnostní opatření. Jenže malwarové kampaně už se nevyhýbají žádné zemi a ohrožují i malé podniky…” (tisková zpráva).

Podle posledního celosvětového průzkumu prováděného společností Check Point v průměrné organizaci:

 • Každých 24 vteřin nějaký počítač navštíví infikovanou webovou stránku.
 • Každých 34 vteřin je stažen nějaký neznámý škodlivý software.
 • Každou 1 minutu nějaký “bot” (“zombie PC”) komunikuje se svým řídicím centrem.
 • Každých 5 minut je použita vysoce riziková aplikace (P2P aplikace, ukládání do cloudu apod.).
 • Každých 6 minut je stažen známý škodlivý software.
 • Každých 36 minut jsou z organizace odesílána citlivá data.
Stáhnout Mám zájem Reference
bezpecnost

Bezpečnost informací

Jedním z nejcennějších aktiv organizace jsou informace. Mít včas správné informace přináší konkurenční výhodu. Informace je však třeba chránit před jejich zneužitím jak z venku, tak i zevnitř organizace.

Komplexní řešení bezpečnosti Vám umožní:
 • Být odolný proti kybernetickým útokům.
 • Nastavit a zajistit optimální bezpečnost.
 • Měřit a zvyšovat celkovou bezpečnostní úroveň.
 • Mít pod kontrolou pohyb a výskyt informací.
 • Zajistit efektivitu vynaložených prostředků.
 • Vybudovat bezpečnost, která neobtěžuje.
ochrana_informaci

Klademe důraz na potřeby zákazníků

Pomůžeme Vám s řešením dílčích oblastí bezpečnosti nebo se zavedením celého systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001

Bezpečnost informací zahrnuje mnohem víc, než jen nyní často diskutovanou kybernetickou bezpečnost. Celkové řešení bezpečnosti informací sestává z řady vzájemně provázaných kroků, jejichž úspěšná realizace vyžaduje spolupráci specialistů různých odborností, použití vhodných prostředků ICT i nasazení kvalitních bezpečnostních technologií.

 • PKB – Posouzení kybernetické bezpečnosti

  PKB

  • zjištění aktuální úrovně řešení kybernetické bezpečnosti (srovnání s požadavky zákona č. 181/2014 SB., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti),
  • identifikace případných nedostatečně řešených oblastí,
  • návrh na odstranění zjištěných nedostatků
 • Audity

  Audity

  • Vstupní bezpečnostní audit (analýza),
  • Audit shody s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001,
  • Audit plnění legislativních požadavků (101/2000, 365/2000, 412/2005),
  • Penetrační testy
 • Analýzy

  Analýzy

  • Analýza rizik (vlastní metodika s využitím podpůrného nástroje RISKAN),
  • Analýza obchodních dopadů (BIA – Business Impact Analysis) pro potřeby vytvoření tzv. plánů kontinuity,
  • Analýza IS/ICT (přehledná analýza řízení a bezpečnosti informačních systémů)
 • Projekty

  Projekty

  • Bezpečnostní projekty (návrh bezpečnostních opatření pro redukci/eliminaci rizik zjištěných v analýze rizik),
  • Projekty implementace bezpečnostních technologií
 • Politiky

  Politiky

  • Politika bezpečnosti informací (pro celou organizaci, organizační část),
  • Systémová bezpečnostní politika (pro konkrétní informační systém, aplikaci)
 • Příprava atestace ISVS

  Příprava atestace ISVS

  • Příprava a podpora atestace dlouhodobého řízení.
 • Zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

  Zavedení systému řízení

  • Příprava a zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001.
 • Implementace

  Implementace

  • Realizace opatření navržených v bezpečnostním projektu
  • Nasazení bezpečnostních technologií (SW, HW, monitorovacích systémů, kamerových systémů)
 • Dokumentace

  Dokumentace

  • Bezpečnostní směrnice pro různé role v informačním systému (uživatel, správce, bezpečnostní správce),
  • Bezpečnostní dokumentace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS),
  • Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy (ISVS)
 • Plány kontinuity

  Plány kontinuity

  • Postupy řešení mimořádných událostí (výpadků) provozu systému,
  • Nouzové postupy,
  • Postupy návratu do běžného provozního stavu,
  • Převedení plánů kontinuity (havarijních plánů) do nástroje pro podporu krizového řízení
 • Školení

  Školení

  • Školení bezpečnosti informací,
  • Školení pro uživatele/správce dodávaných bezpečnostních technologií
Secure network

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Dodáváme technologie, které Vám přinesou maximální užitek v poměru cena / výkon.

Pro komplexní ochranu Vašich dat uvnitř systémů i kdekoliv “na cestě” nabízíme celou řadu osvědčených řešení, technologií a produktů. Stejná řešení a technologie používáme i pro ochranu informací v námi vyvíjených informačních systémech.

 • silná autentizace

  Silná multifaktorová autentizace zahrnující především HW i SW autentikátory, systémy pro správu smart karet a certifikátů i řešení “Autentizace jako služba” (SafeNet Autentizační Služba – SAS). Tato řešení zajistí např. zvýšení bezpečnosti pro lokální i vzdálený přístup, ochranu dat na PC a noteboocích, zjednodušení systému ochrany a správy hesel atd.

 • šifrování dat

  Poskytování stálé ochrany pro citlivá data během jejich celého životního cyklu, ať se nacházejí na noteboocích či pracovních stanicích, jsou sdílená s obchodními partnery, uložena v databázi či zpracovávána aplikacemi.

 • řešení tzv. zabezpečeného úniku dat (secure breach)

  Šifrování dat a zabezpečení šifrovacích klíčů znemožňuje jejich zneužití i v případě, že by došlo k jejich úniku. Modularita a škálovatelnost pro všechny prvky systému – aplikace, databáze, file systémy, webové servery, úložiště, koncové stanice, cloud.

 • systémy prevence ztráty dat (DLP)
  • Kontrola použití přenosných médií
  • Kontrola přístupu k souborům, aplikacím a sítím
  • Šifrování celých disků
  • Vynucení šifrování při použití přenosných médií
 • hardwarové bezpečnostní moduly (HSM)

  Spolehlivé řešení pro ochranu transakcí, identit a aplikací pomocí zabezpečení šifrovacích klíčů. Moduly poskytují vysoký výkon pro šifrovací / dešifrovací operace, služby autentizace a elektronického podpisu.

 • network monitoring

  Spolehlivý a efektivní nástroj pro sledování síťového provozu – FlowMon & NBA (Network Behavioral Analysis), LogManager.

 • a další
photodune-8771616-dollar-xs

KDE NAŠE ŘEŠENÍ POMÁHÁ?

Bezpečnost informací a informačních systémů pomáháme řešit již více než 20 let.

Realizovali jsme celou řadu řešení různého rozsahu a zaměření pro oblast státní správy, finanční sektor, školství a výzkum apod.

 • Česká Národní banka
 • Burza cenných papírů Praha
 • Česká pošta
 • Národná banka Slovenska
 • Ministerstvo Kultury ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • AHOLD Czech Republic, a.s.
 • ČEPRO, a.s.

Kontaktní formulář


Kontakt

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2