Dobře otestovaná aplikace je základem pro její úspěšné nasazení do ostrého provozu. Mělo by být pravidlem, že se ke koncovému uživateli dostane jen bezchybně funkční aplikace, která odolá velké zátěži a případným kybernetickým útokům.

Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni implementovat hned několik přístupů při testování aplikací. Navrhneme pro Vás ty správné testy. Správně ohodnotíme silné i slabé stránky software a upozorníme Vás na zjištěná rizika. Jsme schopni navrhnout nápravná opatření k ošetření těchto rizik. Zajistíme prověření aplikace z hlediska zátěže na provoz a objem dat.

Testování probíhá vždy podle předem připraveného testovacího scénáře. Umíme testovat během vývoje, nebo již hotové aplikace.

Nástroje pro testování volíme podle individuální situace a pouze od osvědčených výrobců.

 

Zajišťujeme testování:

  • funkcionality,
  • manuální i automatické testování,
  • zátěžové testy,
  • výkonnostní testy,
  • penetrační testy,
  • a mnohé další

Kontaktujte nás!