terex_logo

TEREX - TERoristický EXpert

Okamžité vyhodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo výskytu nástražného výbušného systému.

 • Obsahuje rozsáhlou databázi chemických látek.

  Databáze nebezpečných látek, včetně charakteristik, popisu, zásad první pomoci, způsobu dekontaminace apod.

 • Modeluje a simuluje krizové situace.
 • Umožňuje rychlé rozhodnutí v případě krize.
 • Pomáhá při plánování, výuce a cvičení.
Stáhnout Mám zájem Reference
terex-maps

Expertní systém s širokým potenciálem

Využití při záchraně životů i pro vzdělávání

Pro koho je určen

 • Podniky
 • Vzdělávací instituce
 • Samospráva a státní orgány
 • Složky IZS
Modely TerEx
 • Nebezpečné chemické látky
  • TOXI – dosah a tvar oblaku dle koncentrace toxické látky.
  • UVCE – působnost vzdušné rázové vlny, vyvolané detonací směsi látky se vzduchem.
  • PLUME – déletrvající únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku, pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku.
  • PUFF – jednorázový únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku.
  • FLASH FIRE – velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou (efekt Flash Fire, Jet Fire, Pool Fire).
 • Výbušné systémy
  • EXPLOSIVE – možné dopady detonace výbušných systémů, založených na kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace.
 • Otravné látky
  • SPREAD – modul, který vyhodnocuje havarijní a toxický dosah aerosolů, které jsou uvedeny do vznosu (rozprášeny) výbuchem a mohou být nosičem CBRN látek.
  • SPREAD Explosive – modul, který porovnává havarijní dosah nástražného výbušného systému a vyhodnocení modelu SPREAD.
  • Model POISON – šíření oblaku vzniklého rozptýlením otravné látky na určité území (dle rozlohy území, typu látky, způsobu rozptýlení, sekundárního odparu).
terex mapa1

Krabicový produkt s možností rozšíření dle přání zákazníka

Názorné zobrazení výsledků na mapovém podkladě

Terex umožňuje snadné zadávání vstupních údajů, takže je použitelný nejen v kanceláři, ale i v terénu.

 • Jednoduše interpretovatelné výstupy.
 • Modelování výsledků i s minimem vstupních údajů.
 • Integrovaný mapový modul pro zobrazení výsledků modelování, včetně popisu.
 • Jazykové mutace.
TEREX_bum

SPREAD – ověření modelu v praxi

Terex byl součástí výzkumného projektu

Terex byl součástí výzkumného projektu.

TEREX byl významnou součástí výzkumného projektu č. 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“ – SPREAD, který měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací. Většina modelovacích SW pracuje převážně s haváriemi, naším cílem však bylo vytvořit matematický model následků teroristického útoku tzv. „špinavou bombou“. Unikátní součástí tohoto projektu bylo ověření modelu pomocí praktických terénních testů, kterými byl výsledný matematický model upřesňován. Tento výzkumný projekt byl spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Terex je využíván v těchto institucích:

9V0i9zZpw0p8 FAI UTB

 

Kontaktní formulář


Kontakty

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2