integrace

Systémová integrace

Smyslem systémové integrace je nastavení firemních informačních technologií tak, aby podpořili podnikatelskou strategii organizace. Cílem naší práce je spojit dílčí představy do jednoho homogenního cíle, navrhnout celkové řešení, možnosti jeho dalšího rozvoje a zajištění následné realizace. Zkoordinujeme tedy Vaše požadavky, potřeby a možnosti s vybranými technologiemi a jejich dodavateli a zajistíme vytvoření jednotného systému v potřebné kvalitě i s ohledem na efektivitu a bezpečnost jeho provozu.

Dopady systémové integrace jsou především v tom, že:
 • IS bude sloužit Vašim pracovníkům.
 • Zákazníci pocítí zlepšení v komunikaci s Vámi.
 • Zrychlíme výrobu a plánování.
 • Snížíme náklady na administrativu.
 • Odstraníme prostoje při výpadku infrastruktury.
 • Management bude mít včas správná data pro rozhodování.
 • Snížíme náklady na provoz IS/IT.
Stáhnout Mám zájem Reference
Systems Integration

Máme vypracované metodiky a praktické zkušenosti

Zhodnotíme Vaše předchozí investice do IS/IT

Systémová integrace pomáhá při efektivním využití informačních zdrojů. Skrývají se pod ní veškeré komplexní dodávky:
 • hardware, software, expertní služby na platformě Microsoft a Oracle,
 • provázanost aplikací a využití dat pro jednotné výstupy,
 • optimalizace IS ve vazbě na pracovní postupy,
 • koordinace subdodavatelů a jejich vývojových týmů,
 • organizace vývoje, úpravy, zavádění a provozu aplikací,
 • nastavení úrovně bezpečnosti IT včetně obnovy dat a jejich zabezpečení proti zneužití nebo zničení,
 • poradenství, konzultace a školení.
Basic RGB

Přizpůsobujeme se možnostem zákazníků

Napravíme dílčí problémové části nebo vyřešíme „na klíč“ celou problematiku IT organizace

Pracujeme dle osvědčených postupů. Řešení dílčích částí nebo kompletního IT organizace prochází těmito fázemi:
 • Formulace vize – obvykle součástí nabídky.
 • Analýza – zjištění stavu a návrh řešení.
 • Realizace – implementace opatření, vývoj nových částí nebo služby.
 • Podpora – zajištění provozu IS a podpora uživatelů (SLA).

Služby systémového integrátora jsou součástí našich zakázek

logo-cepro SSHR min.zem. cermat chomutov

 

Kontaktní formulář


Kontakt

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2