Dokumenty se nesmí bezcílně toulat po firemním IT. DAWIS spravuje všechny dokumenty organizace v jediném centrálním místě. Poskytuje funkce spisové služby a správy dokumentů. Sleduje oběh dokumentů v organizaci. Systém je otevřený pro integraci se stávajícími systémy organizace.

Co DAWIS umí

 • Snížit náklady a administrativní zátěž zaměstnanců
 • Nastavit přehledný schvalovací proces
 • Omezit počet chyb při zpracování dokumentů
 • Dohledat každý dokument včetně jeho historie
 • Urychlit vyřizování pošty

DAWIS najde dokumenty okamžitě a kdykoliv

Spisová služba je integrální součástí systému DAWIS. Zajistí, aby i každý dopis, skenovaný dokument nebo nová tabulka byla evidována a správně zařazena.

 • Související dokumenty se automaticky seřadí do spisů
 • Vyřízené dokumenty se přesouvají do archivu
 • Lze naplánovat skartaci dokumentů
 • Dokumenty se propojí s datovými schránkami

DAWIS umí správu dokumentů

Postará se o procesy a workflow spojené s dokumenty. Zajistí, aby dokumenty měly už od okamžiku založení přesně definovaná pravidla a aby se k nim nedostal nikdo, kdo se k nim dostat nemá. Přístupová práva a zabezpečení, taková je přirozená nadstavba systému DAWIS.

DAWIS – firemní centrum administrativy

Už základní moduly systému DAWIS pokrývají všechny administrativní požadavky organizace od firmy až po korporaci nebo významný úřad. Na zakázku je možné DAWIS rozšířit a modifikovat. Mezi doplňkové služby DAWIS patří neustálá kontrola běhu aplikace, školení a podpora uživatelů. DAWIS neustále upravujeme tak, aby jeho běh byl co možná nejbezpečnější.

 • Podatelna
 • Dokumenty přijaté
 • Dokumenty vlastní
 • Skupiny adresátů, účastníci řízení
 • Žádosti dle zákona č. 106
 • Výpravna
 • Vyřízené dokumenty
 • Spisy
 • Smlouvy
 • Číselníky
 • Registratura útvaru
 • Spisovna
 • Archiv
 • Stížnosti
 • Správa

dawis

Kontaktujte nás!