shutterstock_136736252

RESPO – obrana proti blackoutu

Analyzátor RESPO řeší, jak omezit zranitelnost měst před plošným výpadkem přenosové soustavy. Metoda spočívá v zajištění zachování kontinuity zásobování elektrickou energií s využitím decentralizovaných zdrojů a následným vytvořením tzv. krizového ostrovního provozu.

 • Umožňuje připravenost území na blackout.
 • Zajistí elektroenergetickou soběstačnost území.
 • Využívá místních zdrojů elektrické energie.
 • Aplikuje systém ostrovního provozu.
 • Přeměna stavu „úplné tmy“ (Blackout) na „šero“ (Grayout).
Stáhnout Mám zájem Reference
Blackout

Co je blackout?

Jde o rozsáhlý výpadek elektřiny, který může být způsoben řadou faktorů.

Přetížení a následný rozpad přenosové soustavy může nastat v důsledku:
 • Extrémní spotřeby elektrické energie.
 • Chybou v koordinaci při spojení národních energetických soustav.
 • Kvůli špatnému technickému stavu energetické sítě.
 • Extrémních klimatických podmínek.
Blackout_3

Připravte Vaše město nebo organizaci na Blackout

RESPO dodáváme jako nástroj nebo jako komplexní službu

Analyzátor Respo slouží:
 • K proaktivnímu vyhodnocení a modelování situace v případě blackoutu.
 • K podpoře využití dostupné elektrické energie z místních decentralizovaných zdrojů pro zajištění bezpečného chodu území.
 • K minimalizaci následků totálního výpadku.
Zajistíme kompletní dodávku:
 • Využijte našich praktických zkušeností.
 • Řídíme se potřebami zákazníků.
 • Dbáme na dobrou spolupráci.
Respo_2

Ověřené řešení

ORP Strakonice – má zajištěnou připravenost na hrozbu blackoutu

V rámci tohoto pilotního projektu byl analyzátor RESPO využit pro zajištění krizové připravenosti tohoto teritoria na hrozbu plošného výpadku elektrické energie. Proběhlo simulované cvičení v souladu s krizovou dokumentací ORP Strakonice.

Projekt ukázal nový směr v dosažení připravenosti teritoria na plošný výpadek elektrické energie, reálnou možnost jeho překonání a zajištění ochrany postiženého území a jeho obyvatelstva.

Kontaktní formulář


Kontakty

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2