Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

Krizové řízení


Poslat dotaz

RESPO Analyzátor – nástroj ke zvýšení připravenosti měst a obcí na plošný výpadek proudu

Analyzátor je aplikace určená k proaktivnímu vyhodnocení a modelování situace, kdy dojde k plošnému narušení dodávek elektrické energie v území.

Cílem Analyzátoru je podpořit využití dostupné elektrické energie z místních decentralizovaných zdrojů pro zajištění bezpečného chodu území měst a obcí, a zamezit tak jejímu totálnímu výpadku (Blackoutu).

Analyzátor umožní efektivně popsat potřeby elektrické energie na daném území v čase, současně je zhodnotit z hlediska společenských priorit a dosáhnout tak vyvážené bilance nutné pro zajištění kritických funkcí v krizovém ostrovním provozu.

Na základě tohoto řešení dochází ke vzniku nouzového stavu označovaného jako Grayoutu namísto Blackoutu. Jedná se o stav, kdy dochází pouze ke snížení komfortu, „pohasnutí“ oproti normálnímu stavu. V důsledku něj nedochází k velkým škodám a je možno v tomto nouzovém stavu bezpečně vydržet až do obnovení běžného provozu dodávek elektrické energie.

Přínosy Analyzátoru

  • posílení vzájemné kooperace a interoperability mezi krizovým řízením území a elektroenergetickým odvětvím,
  • podpora zabezpečení základních podmínek přežití území při plošném narušení dodávek elektrické energie,
  • zajištění včasných informací pro objekty podléhající regulaci dodávek elektřiny,
  • modelování dodávek disponibilního množství elektrické energie,
  • společný obraz situace s vizualizací na mapovém podkladě.
Úvodní stránka aplikacePříklad výstupu
Úvodní stránka analyzátoruPříklad výstupů
Příklad výstupu

Příklad výstupu

Příklad výstupůPříklad výstupů