Signing documents

Outsourcing správy IT

Efektivní a bezproblémový provoz IT je jedním ze základních předpokladů pro fungování hlavních procesů organizace nebo firmy (jako je obchod, plánování, logistika, výroba a expedice).

V rámci služby Outsourcing IT Vám zajistíme:
 • jasné vydefinování povinností a odpovědností IT,
 • odstranění chyb do garantovaného času,
 • působnost v místě zákazníka,
 • okamžitou podporu uživatelům,
 • hledání úspor v provozu,
 • odstávky systému jen mimo pracovní dobu,
 • minimalizaci výpadků systému,
 • zavedení ověřených postupů.
Stáhnout Mám zájem Reference
Business executives at a meeting discussing a work

Zázemí kvalifikovaných pracovníků s mnohaletou praxí v IT

Hospodárný provoz IT s jasnými pravidly

Obecně důvody, proč se organizace pouštějí do outsourcingu IT služeb, nejsou úspory nákladů, ačkoliv z dlouhodobého hlediska outsourcing finanční úspory zpravidla přinese. Nejhlavnějším přínosem je bezprostřední přístup k odborným kapacitám v případě nutnosti řešit naléhavé obtíže.

 • Vysoká dostupnost služeb.
 • Odborné kapacity na dosah, získání know-how.
 • Uvolnění zdrojů na vlastní činnost firmy.
 • Zajištění kontinuity rozvoje.
 • Ověřené postupy.
 • Profesionální přístup a kvalifikace (ISO 20000, ITIL).
s1

Komplexní provoz IT nebo jeho vybraných částí

Společně s Vámi nastavíme optimální rozsah služeb

Ze zkušenosti víme, že organizace volí podle své kultury, tradice nebo aktuální potřeby různě široké využití outsourcingu IT – od provozu dílčích systémů, aplikací, přes komplexní provoz IT až po komplexní zajištění požadavků obsluhovaných útvarů organizace, včetně návrhu IT architektury. Naši nabídku vždy přizpůsobíme potřebám a možnostem Vaší organizace.

shutterstock_114185056

Outsourcované IT přestává být režijním nákladem

Stává se položkou podporující úkoly organizace nebo firmy

Schopnost vyčíslit jednoznačně náklady na konzumované IT služby a jejich jednoznačné přiřazení ke konkrétním útvarům nebo vlastním obchodním aktivitám dává do rukou controllingu spolehlivé nástroje ke zvýšení hospodárnosti a efektivity.

Outsourcing je vhodný pro firmy i státní organizace:
 • výrobní podniky,
 • finanční instituce,
 • služby,
 • retail,
 • města, magistráty,
 • ministerstva.
chomutov_2011_logo_RGB

Outsourcing správy IT na Magistrátu města Chomutov

Komplexní služba pokrývající potřeby magistrátu s vizí neustálého rozvoje

Služba poskytována od roku 2008 dnes vykazuje úspory v nákladech na provoz IT:
 • Optimalizace procesů a politika IS.
 • Zavedeny plány kontinuity.
 • Vyřešeno zálohování dat (servis 24/7).
 • Procesy IT jsou zdokumentovány (směrnice).
 • Zavedeny bezpečnostní politiky a silná autentizace.
 • Podpora uživatelů.
 • Neustálá optimalizace IT magistrátu.
Systém centrálního helpdesku je zaveden na magistrátu od roku 2010:
 • Umožňuje nahlásit požadavek do systému formou inteligentního formuláře.
 • Současně se sledováním požadavku mohou být vyhodnoceny SLA parametry.
 • Při přijetí i ukončení požadavku je uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní formulář


Kontakt

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2