Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

Produkty a služby


Poslat dotaz

Outsourcing IT

Pokud chcete dosáhnout hospodárného provozu IT s jasně danými pravidly a rozhodnete se proto outsourcovat Vaše IT, rozhodněte se pro T-SOFT jako dodavatele. Nabídneme Vám konzultace, jak službu správně postavit a nadefinovat, a ukážeme Vám, jak v našem pojetí dokážeme spravovat IT velké organizaci, jako je např. městský magistrát, se kterým spolupracujeme na zavádění eGovernmentu pro občany města.

nabídka Outsourcing IT

Obecně důvody, proč se organizace pouštějí do outsourcingu IT služeb, nejsou úspory nákladů, ačkoliv z dlouhodobého hlediska outsourcing finanční úspory zpravidla přinese. Hlavním přínosem outsourcingu IT služeb je okamžité získání know-how, bezprostřední přístup k odborným kapacitám v případě nutnosti řešit naléhavé obtíže a jasné vydefinování povinností a odpovědností dodavatele poskytovaných IT služeb. Schopnost vyčíslit jednoznačně náklady na konzumované IT služby a jejich jednoznačné přiřazení ke konkrétním útvarům nebo vlastním obchodním aktivitám dává do rukou controllingu spolehlivé nástroje ke zvýšení hospodárnosti a efektivity. Outsourcované IT přestává být režijním nákladem, ale stává se položkou podporující úkoly organizace nebo business firmy.

Ze zkušenosti víme, že organizace volí podle své kultury, tradice nebo aktuální potřeby různě široké využití outsourcingu IT – od provozu dílčích systémů, aplikací, přes komplexní provoz IT až po komplexní zajištění požadavků obsluhovaných útvarů organizace, včetně návrhu IT architektury. To všechno jsme schopni Vám nabídnout, dodat a spravovat.

Dále by Vás mohlo zajímat:

Poslat dotaz: