Náš projekt v soutěži Egovernment The Best 2014

12/01/201512/01/2015 Produktové novinky Produktové novinky
Produktové novinky

Náš projekt Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov se umístil na 10. místě v soutěži Egovernment The Best 2014.

chomutov_2011_logo_RGBMezi jeho nejdůležitější přínosy patří:

  • Úspora provozních nákladů Magistrátu města Chomutov (MMCH)
  • Úspora času vedoucích pracovníků a úředníků MMCH
  • Přístup ke správným a zaručeným informacím mezi orgány veřejné správy
  • Zvýšení IT bezpečnosti
  • Úspora času občanů správního obvodu Statutárního města Chomutov
  • Snížení hladiny nekomfortu občana při kontaktu s veřejnou správou
  • Zvýšení prestiže veřejné správy

Výsledky letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2014 byly vyhlášeny 24. listopadu 2014 v Obecním domě v Praze. Tato soutěž prezentuje nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v daném roce.

Pivo, zbraně i tvarůžky (kořeny českého podnikání)

22/12/201422/12/2014 Novinky Novinky
Novinky

Kniha

V prosinci 2014 vydala nadace T-SOFT Eternity ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy knihu o podnikatelích meziválečného období, která představuje předválečné kořeny českého podnikání nejen z pohledu byznysu, ale i péče o zaměstnance, mecenášství a charity. Publikace nese název: „Pivo, zbraně i tvarůžky“ s podtitulem „Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí“.

Vypráví životní příběhy takřka dvou desítek osobností z řad prvorepublikového podnikového managementu, které vyjadřují širokou, ba nepřebernou pestrost podnikatelských aktivit na československém území. Nechybí známá jména jako Arnošt Rolný nebo Václav Klement.

Koupí této knihy přispějete na nadační projekty T-SOFT Eternity.

Legislativa k zákonu o kybernetické bezpečnosti je kompletní

18/12/201418/12/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Pro ty z vás, kteří netrpělivě vyhlíželi konečné znění připravovaných prováděcích vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., máme potěšující informaci, že vyhlášky v definitivním znění byly 15. 12. 2014 vloženy do elektronické knihovny vlády eKLEP a zaslány k publikování ve Sbírce zákonů. Vyhlášky nabudou účinnosti 1. 1. 2015. Text vyhlášek je ke stažení zde.

Říjen – Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

01/10/201401/10/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

K zavedenému pojmu březen – měsíc knihy se začíná do povědomí veřejnosti, zatím alespoň té odborné, dostávat další měsíc, tentokrát říjen – Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti.

Letos startuje již třetí ročník celoevropské kampaně, jejímž cílem je zejména osvěta občanů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM) v České republice koordinuje již od pilotního ročníku v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu. Pro letošní ročník převzali záštitu Mgr. Vladimír Rohel, ředitel NCKB, a JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Přehled akcí, které proběhnou v rámci letošního ročníku.

Více informací o kybernetické bezpečnosti.

Výstava CVIČENÍ BLACKOUT 2014

19/09/201419/09/2014 Krizové řízení Krizové řízení
Krizové řízení

Hlavní město Praha pořádá výstavu CVIČENÍ BLACKOUT 2014, která se koná před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí od 23. září do 16. října 2014.

cviceni_blackout.cz_logo

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 23. září 2014 v 15:30. Zahájení se ujme náměstek primátora Ing. Jiří Nouza spolu s ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Josefem Juránkem.

T-SOFT se podílel na realizaci CVIČENÍ BLACKOUT 2014.

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti vešel v platnost

30/08/201430/08/2014 Bezpečnost Bezpečnost
Bezpečnost

Mnohokrát zmiňovaný Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB), poté, co jej 13. srpna 2014 podepsal prezident republiky, vešel v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014 jako zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Zákon je účinný od 1. 1. 2015.

Se zmíněným zákonem dále úzce souvisejí prováděcí předpisy:

  • tzv. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
  • Vyhláška, kterou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria
  • Novela nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktur

Prvně jmenovaná vyhláška by měla doputovat do Legislativní rady vlády do půlky října, druhá v říjnu zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh Nařízení vlády je již k dispozici v Knihovně připravované legislativy.

Všem zákazníkům, na které se budou vztahovat povinnosti stanovené ZKB, nabízí T-SOFT všestrannou pomoc jak s posouzením připravenosti na zavedení zákona, tak s realizací nezbytných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.