Ochrana osobních údajů

Následující zásady se vztahují na dodržování práva na ochranu osobních údajů a soukromí ve společnosti T-SOFT a.s. (dále jen Společnost) v souvislosti s provozem jejích webových stránek a dalších služeb poskytovaných prostřednictvím dálkového přístupu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou získávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost je držitelem certifikátu dle normy ISO/IEC 27001:2005 (systém řízení bezpečnosti informací – ISMS), což zajišťuje vysokou bezpečnost osobních údajů dle požadavků uvedeného zákona.

Společnost plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje o Vás žádné osobní údaje, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Vaše osobní údaje, které Společnosti poskytnete, nejsou bez Vašeho souhlasu zpřístupněny žádné třetí straně a Společnost je použije pouze pro účely, pro které jste je poskytli.

Společnost považuje poskytnuté údaje za správné a přesné. Zodpovědnost za aktualizaci těchto údajů přenáší na subjekt údajů.

Shromažďování dalších údajů

Při pouhém prohlížení nebo stahování obsahu webových stránek Společnosti nedochází ke shromažďování nebo ukládání žádných informací o návštěvnících těchto stránek.

Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek Společnosti jsou sledovány pouze IP adresy, z nichž uživatelé na stránky přistupují. Tyto údaje se uchovávají po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány.

Společnost nepoužívá cookies za účelem získání informací o návštěvnících svých stránek.