Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

O nás


Poslat dotaz

O nás

Informační systémy a bezpečnost na zakázku

T-SOFT a.s. je od roku 1991 IT společností s prioritním zaměřením na speciální informační systémy, integraci a bezpečnost. K našim nejcennějším znalostem a zkušenostem patří schopnost vytvářet a implementovat systémy i celostátního rozsahu ve velice krátkých termínech. Našimi zákazníky jsou veřejná správa, banky, velké podniky i mezinárodní instituce.

Hlavní specializací firmy T-SOFT a.s. je:

 • Systémová integrace
 • Vývoj systémů na zakázku
 • Outsourcing IT

Jádro firmy tvoří lidé spolupracující již řadu let na tvorbě velkých softwarových celků. V současnosti máme přes 60 zaměstnanců, převážně vývojových pracovníků a projektových manažerů s odborným zaměřením a bohatou praxí v oblastech krizového řízení, bezpečnosti a systémové integrace. Toto odborné zázemí umožnuje realizovat i velmi speciální a nestandardní zakázky i celostátního rozsahu kvalitně a v krátkých termínech. 

T-SOFT je svým portfoliem zaměřen především na požadavky veřejné správy, kde má řadu velkých zákazníků, ale mnoho důležitých dodávek realizuje rovněž v oblastech financí, obchodu a průmyslu.

Do skupiny T-SOFT patří dále společnost T-SOFT ALFA s.r.o., která pro ni zajištuje administrativní a ekonomické služby. Od roku 2010 do skupiny T-SOFT patří i NADACE T-SOFT ETERNITY, jejímž účelem je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.

Základní služby

Pod těmito oblastmi se skrývá:

 • komplexní dodávky hardware
 • dodávky software
 • expertní služby na platformě Microsoft, Oracle či SafeNet
 • vývoj a úpravy software na míru
 • zajištění interoperability a vazeb mezi systémy
 • koordinace subdodavatelů a jejich vývojových týmů
 • zajištění spolupráce různých informačních systémů dosažením jejich efektivního propojení,
  zajištění bezpečnosti systému, poradenství, konzultace, školení
 • systémová integrace
 • informační podpora krizového řízení
 • komplexní zajištění bezpečnosti dat

T-SOFT a.s. zajišťuje i řešení procedurální interoperability, zejména s využitím vojenských i civilních standardů.

Bezpečnost firemních dat

Mezi další služby patří systémové řešení bezpečnosti firemních dat a procesů a ucelená řešení podpory krizového řízení. T-SOFT a.s. realizoval a realizuje řadu významných projektů v oblasti bezpečnosti ICT – zvýšení bezpečnosti autentizace uživatelů do počítačů a aplikací, integrace fyzické, personální a IT bezpečnosti, zvýšení bezpečnosti uživatelů, ochranu elektronického podpisu a citlivých dat. Jako příklad můžeme uvést tyto zákazníky a projekty:

Jako příklad můžeme uvést tyto zákazníky a projekty:

 • Česká národní banka,
 • Czech POINT,
 • Česká pošta,
 • Státní pokladna, apod.

Vyřešte bezpečnost firemních dat s námi – společnost T-SOFT a.s. svým profesionálním přístupem a skvělými znalostmi problematiky bezpečnosti, krizového řízení, systémové integrace, software i hardware zanechává pouze spokojené klienty. Staňte se spokojeným klientem i vy.

Bezpečnost pro ČR

V rámci našich výzkumných aktivit se podílíme na projektech podporovaných českou vládou, kde například ověřujeme softwarový model šíření prachových částic, resp. aerosolu, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických látek, který umožnuje vyhodnocovat projevy případného teroristického útoku. S úspěchem řešíme projekty pro ochrany proti důsledkům kolapsu rozvodných sítí a podobné.

MEDSI – Improving Risk Management

Kromě českých zakázek se T-SOFT a.s. účastní mezinárodních výzkumných projektů, částečně financovaných Evropskou unií, na kterých spolupracují evropské univerzity, výzkumná a vývojová centra a inovativní firmy. Jedním z nich byl například projekt MEDSI, řešený v 6. rámcovém programu IST (Information Society Technologies) v oblasti Improving Risk Management. Cílem projektu MEDSI bylo vytvořit integrovaný komplex webových služeb a nástrojů pro zlepšení možností krizového plánování a řízení v soukromých i ve vládních organizacích. Hlavní pozornost je zaměřena na snížení hrozeb, ochranu kritické infrastruktury a na  podporu při řešení mimořádných situací. V roce 2006 byl tento projekt úspěšně ukončen, proběhlo pilotní ověření a jedná se o dalším rozšíření.

Dalším zajímavým projektem v rámci 7. rámcového programu je ACRIMAS, ve kterém je připravována platforma krizového řízení pro budoucnost. Hlavní pozornost je i do budoucna zaměřena na snížení hrozeb, ochranu kritické infrastruktury a na účinnou a rychlou podporu při řešení mimořádných situací. Výsledky výzkumu účinně využíváme při výstavbě nových systémů.

V rámci projektů spolupracujeme s partnery ze zhruba 9 evropských zemí, řadu let máme partnery v USA. Podílíme se aktivně na výuce krizového řízení a modelování v NATO School v německém Oberammergau. Účast na výuce v NATO School přináší oboustranný prospěch. Jednak jsme jedinou českou firmou, která v rámci NATO tímto způsobem prezentuje česká řešení, na druhé straně máme možnost ověřit akceptovatelnost těchto řešení v rámci NATO. 

Krizové řízení

S cílem podpořit rozvoj oboru společnost T-SOFT a.s. od roku 1997 pravidelně pořádala mezinárodní odbornou konferenci Současnost a budoucnost krizového řízení a byla jejím programovým garantem. Konference vytvářela diskusní platformu pro krizové a havarijní plánování a řízení a jejich informační podporu, bezpečnost a problematiku mission-critical systému. Konferenci pravidelně navštívilo více než 300 specialistů z celého světa. Podílíme se také na aktivitách celosvětové organizace TIEMS a jejích mezinárodních konferencích.

 

Poslat dotaz: