Zdravotnická zařízení každodenně přijímají nemocné a raněné (nízkoprahový a vysokoprahový příjem). Dobrá organizace dokáže efektivně zkrátit dobu příjmu a snížit náklady. Hlavní užitek z toho má však pacient, neboť zdravotnický personál na něj již v době příjezdu do nemocnice čeká včetně veškerého potřebného vybavení. V případě událostí většího rozsahu a hromadného příjmu je dokonalá organizace nezbytností.

MEDIREX –Zdravotnická zařízení v akci

 • Jedinečné řešení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné a krizové situace.
 • Řízení a optimalizace činností v běžném provozu (organizování příjmu urgentních pacientů, konziliární služba,…).
 • Vyrozumívání a svolávání týmů, krizové řízení, bezpečnost a sdílení informací.
 • Krizové operační postupy, zvládání mimořádných událostí.
 • Mobilní aplikace, informace přímo do mobilu lékaře, sestry, řídicího pracovníka.
 • Jednotné úložiště dokumentů.
 • Plánování a řízení cvičení, výchovy a hodnocení personálu, sdílené nástroje a postupy v simulované i reálné situaci.

156022556_emergency_3

Zákazník má k dispozici „řešení na míru“ podle vlastní problematiky a situace. Při nasazení systému je možno postupovat po jednotlivých krocích od nejjednoduššího svolávání až po podporu traumatologického, evakuačního, krizového plánu a optimalizaci procesů organizace.

MEDIREX a jeho jednotlivé moduly pokrývají potřeby zdravotnického zařízení:

 • MEDIREX Avízo – Sdílení informací o primárních transportech (na základě výsledků projektu EU Bezpečný region), avízo ze ZZS o primárním transportu pacienta, odpověď přijímajícího lékaře, přístup z jakéhokoliv počítače, informace lékaři a jeho odpověď pomocí SMS. Sdílení informací o lůžkových kapacitách, přehledná evidence uzávěr (výluk).
 • MEDIREX mAvízo – avízo do mobilu přijímajícího lékaře, mobilní aplikace, přehledné grafické uspořádání, jednoduchá odpověď a výrazná úspora času a nákladů (bez nutnosti SMS).
 • MEDIREX DUP – Dispečink urgentních příjmů, vyrozumění, konzilia, svolávání týmů.
 • MEDIREX mDUP – svolávání, žádosti o konzilia, popř. jakékoliv další informace přímo do mobilu lékaře, sestry, managementu anebo technického pracovníka, jednoduchá odpověď a výrazná úspora času a nákladů (bez nutnosti SMS).
 • MEDIREX Practis – Krizové operační postupy (dynamické scénáře a události, podpora cvičení, postupy „Co dělat když…“),  možnost spolupráce na dálku, záznam průběhu cvičení i reálných událostí, hodnocení průběhu.
 • MEDIREX mPRACTIS – postupy a události přímo v mobilu pracovníků vedení, lékařů, sester a technického personálu, „dokumentace v ruce“.
 • MEDIREX Deposit – dlouhodobé, důvěryhodné, nezpochybnitelné, bezpečné ukládání dokumentů, multimediálních záznamů apod. včetně možnosti opatření elektronickým podpisem a časovým razítkem.

MEDIREX je škálovatelný, modulární systém.

Kontaktujte nás!