Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

Krizové řízení


Poslat dotaz

DUP – Dispečink urgentních příjmů s dynamickou podporou krizového řízení

Řada nemocnic v ČR aktuálně zavádí, nebo se připravuje k zavedení „svého“ Dispečinku urgentních příjmů (DUP). DUP již několik let pracuje s výbornými výsledky a skvělou odezvou odborníků i řídících pracovníků ve FN Brno Bohunice.

DUP je aplikací pro kontaktní místo nemocnice, sloužící pro komunikaci jak vně nemocnice s dispečinkem ZZS, tak směrem do nemocnice ke svolávání potřebných týmů a tím k zajištění kontinuity ošetřování pacientů přebíraných od ZZS.

  • Více o produktu a nabídce služeb s produktem spojených najdete na produktovém webu: www.urgentniprijem.cz

Přínos nasazení DUP pro nemocnice

Časová úspora

DUP zrychluje předání informace o očekávaném příjmu pacienta. Časová úspora při svolávání týmů je podle zkušeností cca 15 minut pro jednoho pacienta v traumacentru I. typu – zdravotnický tým čeká na pacienta.

Automatizovaná podpora procesů

Rozhodovací a svolávací schéma jsou předpřipravena. Pro příjem urgentních pacientů musí dispečer DUP co nejrychleji, na základě avíza ze strany ZZS rozhodnout o přidělení pacienta odpovídajícímu oddělení, svolat příjmový tým a avizovat potřebnou součinnost ostatním provozům. Rozhodovací schéma dispečera DUP je jednoduché a přehledné a formou „pavouka“ na dotykové obrazovce vede dispečera. Jsou zde nadefinována veškerá potřebná svolání pro zajištění příjmu konkrétního pacienta.

Jednoduchá evidence služeb s automatizovanou kontrolou

Systematizací rozpisu provozů klinik (jak služeb, tak denního provozu) a oddělení se dosahuje jednotnosti rozpisů, omezení chaotických výměn služeb a hlavně protokolárního záznamu rozpisu služeb.

Evidence a sdílení lůžkové kapacity zdravotnického zařízení

DUP eviduje a sdílí lůžkové kapacity i třetím stranám, dle zákona 374/2011 Sb., §6 tedy i ZZS – online modul vztahující se k lůžkové kapacitě jednotek intenzivní péče i standardních oddělení (volno, obsazeno, uvolnitelnost do 30 minut, možnost ventilace na lůžku, atd.).

Zásadní zjednodušení aktivace traumatologického plánu – tzv. „na tlačítko“

DUP umožňuje nemocnici „na tlačítko“ velmi jednoduše a rychle přejít do krizového režimu a aktivovat jednotlivé stupně traumatologického plánu, což je velmi důležité pro zvládnutí náhlého nárůstu počtu přijímaných pacientů. DUP automaticky v řádu desítek sekund informuje vedení a členy krizového štábu o krizovém režimu.

Komplexní správa konziliární služby

DUP organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Možnost získání dodatečného příjmu do rozpočtu nemocnice z automaticky zaznamenaných konziliárních vyšetření.

Volitelné – Podpora krizového řízení

Zajištění centralizace a strukturovanosti tvorby plánů krizové připravenosti a traumatologických plánů, efektivní propojení jak s klíčovým personálem nemocnice, tak managementem zdravotnického zařízení pro jeho okamžitou informovanost a aktualizaci informací o probíhající činnosti.

DUP - Dispečink urgentních příjmů