155828663_dawis_male

SYSTÉM SPRÁVY DOKUMENTŮ, DAWIS

DAWIS SE POSTARÁ O OCHRANU DAT A HLAVNĚ I O PRÁVA PŘÍSTUPU

DAWIS spravuje veškeré dokumenty organizace v jednom centrálním místě. Poskytuje funkce spisové služby a správy dokumentů včetně řešení procesů oběhu dokumentů v organizaci. Systém je otevřený pro možnou integraci se stávajícími systémy organizace.

Hlavní přínosy systému DAWIS:
 • zrychlení zpracování písemné i elektronické pošty,
 • příprava dokumentů v MS Word přímo v systému DAWIS,
 • průhledný proces schvalování podle přednastavených postupů,
 • dohledatelnost každého dokumentu, včetně historie,
 • sdílení elektronických dokumentů místo papírových písemností,
 • snížení nákladů a administrativní zátěže pracovníků,
 • minimalizace chybovosti při zpracování,
 • centrální evidence s řízeným přístupem dle rolí a práv,
 • příprava hromadné korespondence.
Stáhnout Mám zájem Reference
128187719_dokumenty_laptop_male

POTŘEBNÝ DOKUMENT VŽDY PO RUCE

DOKUMENT SE UŽ NIKDY NEZTRATÍ, NAVÍC HO KDYKOLIV RYCHLE NAJDETE

Hlavním ze dvou stavebních kamenů celého systému správy dokumentů je spisová služba. Zajistí, aby i poslední přijatý dopis, skenovaný dokument nebo vytvořený materiál byl evidován a správně zařazen.

 • evidence přijaté a vlastní pošty,
 • přidělování identifikátorů, čísel jednacích,
 • vypravování dokumentů s automatickou konverzí do PDF,
 • napojení na datovou schránku včetně doručenek,
 • soustředění souvisejících dokumentů do logických spisů,
 • vyřízené dokumenty jsou archivovány s lhůtami skartace,
 • vyhledávání dokumentů dle celé řady parametrů.
PEOPLE-400

CHYTRÝ DAWIS ZAJISTÍ A POHLÍDÁ I FIREMNÍ PROCESY

DAWIS ZJEDNODUŠÍ ELEKTRONIZACI, VALIDACI A JEŠTĚ POHLÍDÁ PŘÍSLUŠNÉ PROCESY

Druhým stavebním kamenem je samotná správa dokumentů. Je nadstavbou spisové služby a stará se o veškeré procesy a workflow spojené s dokumenty. Zajistí, aby dokumenty měly definovaná pravidla už od svého vzniku, obíhaly mezi příslušnými uživateli a postará se o příslušná přístupová práva a bezpečnost.

 • definice procesů zpracování a schvalování dle agend,
 • předávání dokumentů nebo celých spisů mezi osobami,
 • připomínkování a připojování stanovisek,
 • verzování včetně možnosti vrácení změn,
 • elektronické podpisy, autorizace, doložka právní moci,
 • přístupová práva, role, delegování pravomocí.
shutterstock_114185056

KDE NAŠE ŘEŠENÍ POMÁHÁ?

DAWIS JE OVĚŘENÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ JE LÉTY PROVĚŘENÉ

Naše řešení je ověřeno v praxi a nejlepší referencí jsou spokojení klienti.

Je to dáno nejen kvalitou, ale i doplňkovými službami:
 • dlouhodobý vývoj a zlepšování systému,
 • garance kvality a běhu,
 • dozor běhu i v režimu 365 / 24 / 7,
 • možnost zakázkového vývoje na míru,
 • důraz na bezpečnost,
 • podpora uživatelů a školení.
dawis

CELÉ ŘEŠENÍ LZE JEDNODUŠE ROZŠÍŘIT

SYSTÉM JE PLNĚ ROZŠIŘITELNÝ, ZÁKLADNÍ MODULY JSOU PŘIPRAVENY

Stejně jako samotnou aplikaci jsme schopni změnit funkčnost i jednotlivých modulů. Základní moduly v nabídce pokrývají nejběžnější požadavky většiny uživatelů a hodí se dílčí doplnění konkrétní funkčnosti.

 • Podatelna
 • Dokumenty přijaté
 • Dokumenty vlastní
 • Skupiny adresátů, účastníci řízení
 • Žádosti dle zákona č. 106
 • Výpravna
 • Vyřízené dokumenty
 • Spisy
 • Smlouvy
 • Číselníky
 • Registratura útvaru
 • Spisovna
 • Archiv
 • Stížnosti
 • Správa

Kontaktní formulář


Kontakty

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2