Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

O nás


Poslat dotaz

Certifikace

Společnost usiluje o stabilní místo na tuzemském i zahraničním trhu s předpoklady pro další postupný rozvoj. Pro podporu tohoto cíle má společnost T-SOFT a.s. vybudován Integrovaný Manažerský Systém (IMS) dle mezinárodních standardů ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO 14001 (systém environmentálního manažerství), OHSAS 18001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a ISO/IEC 27001 (systém řízení bezpečnosti informací).

Výchozí sjednocující politika – Politika SŘ

IMS pro společnost T-SOFT a.s. certifikovala společnost SGS.

Normy a standardyISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 20000

Certifikát ISO 9001ISO 9001Systematickým řízením kvality v souladu s požadavky ISO 9001 trvale zlepšujeme obchodní výsledky společnosti
Certifikát ISO 14001ISO 14001Certifikace systému environmentálního managementu (EMS) deklaruje odpovědný přístup společnosti k životnímu prostředí
Certifikát OHSAS 18001OHSAS 18001Řízením bezpečnostních aspektů, minimalizací rizik a prevencí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zlepšujeme výkon společnosti
Certifikát ISO 20000ISO 20000Efektivním managementem IT služeb jsme zlepšili a zmodernizovali IT procesy a vytvořili prostor pro spolehlivé poskytování IT služeb interně i externě na vysoké úrovni.
Certifikát ISO 27001ISO 27001Systémem managementu bezpečnosti informací prokazujeme zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací pro společnost i zákazníky

 

Legislativní soulad

Osvědčení NBÚ 20092009

Ochrana utajovaných informací dle zákona č. 412/2005: naše společnost je držitelem Osvědčení podnikatele (osvědčení 001177 vydáno NBÚ dne 8. 6. 2009), které jí umožňuje přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení ”Důvěrné” (podnikateli mohou být tyto utajované informace poskytovány nebo u něj mohou vznikat anebo k nim mohou mít přístup zaměstnanci podnikatele, resp. osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele na základě smlouvy).
V současné době jsou naši vybraní zaměstnanci držiteli Osvědčení fyzické osoby stupně „Důvěrné", "Tajné" a "Tajné/NATO".

Naše firma dodržuje požadavky zákona 101/2000, viz "Politika ochrany osobních údajů".

Ostatní certifikace firemní

  • Microsoft Certified Partner – Microsoft Partner Network, Silver kompetence: Silver Devices and Deployment, Silver Data Platform, Silver Application Development
  • Microsoft Certified Provider
  • Oracle Partner Program – Oracle partner network – gold level

Ostatní certifikace personální

  • Microsoft Certified Professional
  • Microsoft Certified Technology Specialist
  • Microsoft Certified Systems Administrator
  • Microsoft Certified Systems Engineer
  • Microsoft Certified Trainer
Poslat dotaz: